>

Biosferos poligonai steigiami vykdyti nacionalinę ir regioninę aplinkos stebėseną (monitoringą) ypatingą geoekologinę svarbą turinčiose teritorijose.
Biosferos poligonų ribas galite peržiūrėti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre arba žemiau pateiktuose biosferos poligonų ribų planuose

Teisės aktai ir biosferos poligonų ribų planai

Atnaujinimo data: 2023-12-06