Pranešėjų apsaugos vidinis kanalas

 Praneškite apie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija. 

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikoma pranešimu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo bei kai pateikta žinomai melaginga informacija. Asmens konfidencialumą Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos užtikrina direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo gali tapti pranešėju kai tenkinamos šios sąlygos:

1. Yra ar buvo susiję darbo arba sutartiniais santykiais su:

 • Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
 •  Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija;
 •  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija;
 •  Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija;
 •  Žemaitijos nacionalinio parko direkcija;
 •  Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija;
 •  Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija;
 • Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija;
 • Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija.

2. Pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:

 •  nusikalstamą veiką; 
 •  administracinį nusižengimą;   
 • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijomis.

.

                                 Apie pažeidimą galite pranešti vienu iš šių būdų:

 1. Elektroniniu paštu:[email protected]. Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.
 2. Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompetentingam subjektui asmeniškai“.
 3. Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

                              Kompetentingas subjektas – darbo grupė.

                              Darbo grupės vadovas (-ė): Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė ([email protected], mob. t. 8 61459047).

                              Nariai:

                              Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Manvydas Pilka ([email protected], mob. t. 8 65993276);

                              Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Sochacka ([email protected], mob. t. 8 65964328). 

      AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

      1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

     2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

     3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023-05-25 įsakymu Nr. V-46 patvirtintas Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo tvarkos aprašas

     4. Pranešimo apie pažeidimą forma.     

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATISTINIAI DUOMENYS APIE PRANEŠIMUS

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą  [email protected] pranešimų apie galimus pažeidimus negavo.

2022 m.

Valstybinė saugomų teritorijų  tarnyba prie Aplinkos ministerijos per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą [email protected] gavo 1 pranešimą apie galimą pažeidimą, kuris buvo persiųstas Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.

2023 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą [email protected] gavo 1 pranešimą apie galimą pažeidimą, kuris buvo persiųstas Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.

Atnaujinimo data: 2024-01-05