Saugomų teritorijų statistika

KATEGORIJASKAIČIUSPLOTAS, ha% NUO ŠALIES TERITORIJOS PLOTOTARPTAUTINĖS SVARBOS SAUGOMOS TERITORIJOS
KONSERVACINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS
REZERVATAI4441287.96
VALSTYBINIAI519330.510.30
Gamtiniai319081.27
Čepkelių11266.63R
Kamanų4361.70R
Viešvilės3452.94R
Kultūriniai2249.23
Kernavės194.43U
Vilniaus pilių54.80U
REZERVATAI, ESANTYS VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE3821837.93
Gamtiniai3621795.57
Kultūriniai242.35
REZERVATINĖS APYRUBĖS1119.520.002
Dubravos119.52
DRAUSTINIAI1017463813.44
Valstybiniai2402145268.982.23
Gamtiniai353110350.38
        geologiniai10629.95
        geomorfologiniai4021879.32
        hidrografiniai3412936.20
        pedologiniai111271.25
        botaniniai355496.22
        zoologiniai2813968.48
        botaniniai-zoologiniai3118035.17
        genetiniai1121912.11
        telmologiniai5120194.57
        talasologiniai114027.10
Kultūriniai00.00
Kompleksiniai4949104.61
        kraštovaizdžio4949104.61
Savivaldybės10911770.000,18
Gamtiniai886417.70
        geologiniai00.00
        geomorfologiniai4572.05
        hidrografiniai3267.35
        pedologiniai00.00
        botaniniai311982.16
        zoologiniai261460.64
        botaniniai-zoologiniai222060.56
        genetiniai00.00
        telmologiniai274.95
        talasologiniai00.00
Kultūriniai179.92
       urbanistiniai/architektūriniai179.92
Kompleksiniai205272.39
        kraštovaizdžio205272.39
Draustiniai, esantys valstybiniuose parkuose ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose506308123.11
Gamtiniai292137059.20
       geologiniai31921.22
       geomorfologiniai6631566.60
       hidrografiniai6839330.03
       pedologiniai1143.54
       botaniniai353448.54
       zoologiniai71084.00
       botaniniai-zoologiniai4828501.99
       genetiniai8542.66
       telmologiniai5414883.08
       talasologiniai215637.55
Kultūriniai656457.40
       archeologiniai101832.87
       istoriniai5733.52
       etnokultūriniai121638.91
       urbanistiniai/architektūriniai382252.10
Kompleksiniai149164606.51
       kraštovaizdžio149164606.51
PAVELDO OBJEKTAI3925112.980.002
Valstybiniai7011518.49
       Gamtos paminklai1561081.35
Savivaldybės22430.99
ATKURIAMOSIOS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS3875.420.01
EKOLOGINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS464188206.86
valstybinių rezervatų buferinės apsaugos zonos58439.51
valstybinių parkų buferinės apsaugos zonos10177886.91
valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos31584.41
savivaldybės draustinių buferinės apsaugos zonos6111.99
paveldo objektų buferinės apsaugos zonos526184.04
KOMPLEKSINĖS SAUGOMOS TERITORIJOS68971300.61
Nacionaliniai parkai55144020.962.21
       Aukštaitijos41055.73
       Dzūkijos58334.40
       Kuršių nerijos27388.70U, H
       Trakų istorinis8146.66
       Žemaitijos21753.53
Regioniniai parkai630448958.266.88
       Anykščių15485.70
       Asvejos12206.94
       Aukštadvario17004.90
       Biržų14405.76
       Dieveniškių istorinis8598.02
       Dubysos11469.32
       Gražutės31932.94
       Kauno marių9851.89
       Krekenavos11589.64
       Kurtuvėnų17266.09
       Labanoro55314.42
       Metelių17720.69
       Nemuno deltos29112.24R, H
       Nemuno kilpų25079.76
       Neries10514.61
       Pagramančio13468.13
       Pajūrio5847.10H
       Panemunių10162.98
       Pavilnių2176.37
       Rambyno4788.28
       Salantų13213.22
       Sartų12121.47
       Sirvėtos8754.66
       Tytuvėnų18063.74
       Varnių33731.74
       Veisiejų12288.35
       Ventos9833.65
       Verkių2529.06
       Vištyčio10428.57
       Žagarės7140.42
Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos733254221.783.89
Biosferos rezervatai118573.84
       Žuvinto18573.84U, R
Biosferos poligonai32343947.10
NATURA2000 TERITORIJOS8166926.352.56
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos85658628.90
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos605852977.46
IŠ VISO1191604.7918.25

PASTABOS:

Saugomų teritorijų plotai paskaičiuoti naudojantis Geografinių informacinių sistemų (GIS) programine įranga.
U – saugomos teritorijos įtrauktos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
R – tarptautinės svarbos pelkės (Ramsaro konvencija).
H – teritorijos priklausančios Baltijos jūros apsaugos sistemai (HELCOM konvencija).
1 Iš bendro visų draustinių ploto atimtas sutampančių visų draustinių teritorijų plotas (1507,56 ha) ir Baltijos jūros talasologinio draustinio plotas (14027,1 ha);
2 Iš bendro valstybinių draustinių ploto atimtas sutampančių valstybinių draustinių teritorijų plotas (158,90 ha) ir Baltijos jūros talasologinio draustinio plotas (14027,1 ha);
3 Iš bendro gamtos paveldo objektų ploto atimtas persidengiančių su kitomis saugomomis teritorijomis plotas (1436.5 ha);
4 Ekologinės apsaugos prioriteto teritorijų plotas į bendrą saugomų teritorijų plotą neįskaičiuotas;
5 Iš bendro nacionalinių parkų ploto yra atimta Kuršių nerijos nacionalinio parko ploto dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (12658,06 ha);
6 Iš bendro regioninių parkų ploto yra atimta Pajūrio regioninio parko dalis, kuri patenka į Baltijos jūrą (3142,38 ha);
7 Iš biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų bendro ploto atimtas į juos patenkančių valstybinių ir savivaldybių draustinių plotas (19349.43 ha) ir jūrinių – Baltijos jūros, Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės ir Sambijos plynaukštės biosferos poligonų plotas (88949,73 ha);
8 Iš bendro "Natura 2000" teritorijų ploto atimtas tarpusavyje persidengiančių "Natura 2000" teritorijų plotas (458518.35 ha)  ir persidengiančių "Natura 2000" su kitomis saugomomis teritorijomis plotas (886161.66 ha).

2023 m. sausio 09 d. duomenys

Atnaujinimo data: 2023-12-06