Interesų konfliktų prevencija

         INFORMACIJA APIE ASMENŲ NUSIŠALINIMO/ NUŠALINIMO ATVEJUS

          2023 m. nusišalinimo/nušalinimo atvejai  

          2022 m. nusišalinimo/nušalinimo atvejų nebuvo.

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-05