Programų lėšų panaudojimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl finansavimo lėšų skyrimo valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti) 2022 metais“ 2 punktu, 2022 m. Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos buvo skirta 545 200,00 Eur Valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti) lėšų.

2022 m. pilnai įgyvendinti 8 projektai, dalinai įgyvendinti 2 tęstiniai projektai, nepradėtas įgyvendinti 1 projektas.

Ataskaita 2022 m. su priedais

Atnaujinimo data: 2023-12-06