Misija ir uždaviniai

VIZIJA. Išsaugotos gamtos ir kraštovaizdžio vertybės - šalies pasididžiavimas!
MISIJA. Saugoti ir atkurti vertybes! Įkvėpti visuomenę veikti kartu!

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra institucija, įgyvendinanti valstybės politiką ir strategiją saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje, vykdanti saugomų teritorijų valstybinio valdymo funkcijas.

Pagrindiniai saugomų teritorijų tarnybos uždaviniai:

  • Užtikrinti saugomų teritorijų apsaugą ir racionalų jų naudojimą, kraštovaizdžio stabilumą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą;
  • Sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui saugomose teritorijose;
  • Racionaliai panaudoti ES paramą teritorijų apsaugai ir tvarkymui.

Tarnybai pavaldžios valstybinių parkų ir rezervatų direkcijos atsakingos už kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą ir tvarkymą, sąlygų pažintiniam turizmui vystyti sudarymą, ekologinį švietimą 3 valstybiniuose rezervatuose, biosferos rezervate, 4 nacionaliniuose parkuose, 28 regioniniuose parkuose.

Tarnyba ir saugomų teritorijų direkcijos taip pat vykdo valstybinių draustinių bei potencialių Europos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 teritorijų tyrimus, inventorizaciją, organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

Atnaujinimo data: 2023-12-06