Informuojame, kad yra pasibaigęs Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbo tarybos (toliau – Darbo taryba) įgaliojimų laikas.

Tarnyba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) nuostatomis vykdo Darbo tarybos rinkimų procedūras.

Paskutiniai Darbo tarybos rinkimai vyko 2023 m. gruodžio 1 d. Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo pasiūlytas Darbo kodekse nurodytas minimalus kandidatų į Darbo tarybos narius skaičius, Darbo tarybos rinkimai buvo laikomi neįvykusiais.

Darbo tarybos rinkimų komisija organizuos naujus Darbo tarybos rinkimus ne ankščiau kaip 2024-06-01.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-12