ATLIKITE PRAKTIKĄ VALSTYBINĖJE SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOJE ARBA SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOSE!

Suteikiame galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti profesinę arba savanorišką praktiką tiek Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, tiek saugomų teritorijų direkcijose, kad pritrauktume kuo daugiau iniciatyvių, motyvuotų ir atsakingų specialistų, kurie plėtotų mokslinius tyrimus apie saugomas teritorijas, taip pat prisijungtų prie saugomų teritorijų sistemos kolektyvo. Siekiama abipusiai naudingo bendradarbiavimo, kad būtų naudinga ir studentui, ir saugomų teritorijų įstaigoms. Gavus teorinę informaciją universitete, jaunam žmogui itin naudinga pamatyti, kaip veiklos vyksta praktiškai. 

Praktiką atlikti verta nes:

  • praktikos metu studentai turi galimybę susipažinti su saugomų teritorijų sistemos veiklos principais;
  • ugdyti praktinius gebėjimus, taikant universitete įgytas teorines žinias;
  • įgyti patirties dirbant valstybinėse įstaigose.

Kviečiame atlikti studento profesines praktikas visuose Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos skyriuose arba saugomų teritorijų direkcijose

Kontaktas pasiteiravimui: Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė - [email protected]

Priėmimas atlikti praktiką

  • Praktiką gali atlikti aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų programos studentai, bakalauro studijų bei antrosios pakopos (magistrantūros) studentai. 
  • Prašymus atlikti praktiką pateikę studentai atrenkami atsižvelgiant į kandidatų motyvacinius argumentus ir tikslus, kurių ketinama siekti atliekant praktiką. 
  • Su priimtais studentais sudaroma trišalė praktinio mokymo arba savanoriško praktikos mokymo sutartis.
  • Praktikos trukmė priklauso nuo aukštosios mokyklos studijų programos.
  • Praktikos metu studentai neįdarbinami ir jiems atlyginimas nemokamas.

.......................................................................................................................................

Dalinamės studentų, atlikusių profesinę praktiką Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, mintimis:

2023 m. Vilniaus universiteto Geografijos bakalauro studijų programos IV kurso studentė Evelina Z.:
Atlikdama profesinę praktiką Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie AM supratau, koks yra darbas valstybinėje institucijoje, kiek sunkių procesų, susijusių su saugomomis teritorijomis, čia yra įgyvendinama. Tarnybos skirtos užduotys leido daugiau sužinoti apie gamtos paveldo objektus, koks yra jų skelbimo procesas, kaip jie yra tvarkomi. Asmeniškai Tarnyboje teko dirbti su geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS), kurios puikiai pritaikomos saugomų teritorijų srityje ir leido sukurti produktus, kurie pasitarnaus ne tik tolimesniam Tarnybos specialistų darbui, bet ir visuomenės švietimui. Draugiškas kolektyvas skatino ir motyvavo pasitikėti savimi ir siekti profesinio tobulėjimo. Ši praktika padės drąsiau jaustis ateityje dirbant su GIS programomis ir lengviau išspręsti visus baigiamojo bakalaurinio darbo uždavinius.

2023 m. Vilniaus universiteto Geografijos bakalauro studijų programos IV kurso studentė Evelina S.:
Profesinė praktika Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM kraštovaizdžio apsaugos skyriuje suteikė galimybę susipažinti su nauja aplinka bei naujais žmonėmis, taip pat pažinti darbo ypatumus bei iššūkius. Praktikos metu turėjau galimybę pabendrauti su įvairiais ten dirbančiais specialistais, kurie yra tikrai labai draugiški, supratingi ir paslaugūs, suteikė reikalingus duomenis, paaiškino praktikos užduotis bei jų svarbą, o iškilus neaiškumams mielai padėdavo. Praktika padėjo įgyti praktinių įgūdžių profesinėje srityje bei pagilinti žinias kraštovaizdžio ir jo stebėsenos srityje, ugdė gebėjimą kritiškai mąstyti bei suprasti saugomų teritorijų kraštovaizdžio kaitos procesus lemiančias priežastis. Įgytos žinios bei patirtis pravers ne tik rengiant baigiamąjį bakalauro darbą, bet ir renkantis tolimesnį profesinį kelią. Pasirinkus atlikti praktiką šioje įstaigoje tikrai nenusivyliau, todėl nuoširdžiai rekomenduoju tą padaryti visiems, kurie domisi saugomomis teritorijomis!

2022 m. Vilniaus universiteto Paveldosaugos magistrantūros  studijų programos II kurso studentė Agota:

Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje atlikta universitetinė praktika suteikė galimybę  užčiuopti kultūros paveldo saugojimo daugialypę problematiką, iš labai arti pažvelgti į tarpinstitucinius ryšius paveldosauginiais klausimais. Planuoju šiais duomenimis remti savo magistrinį darbą Universitete bei tokiu būdu galbūt net prisidėti prie efektyvesnės kultūros paveldo apsaugos Lietuvos saugomose teritorijose. Kraštovaizdžio apsaugos skyrius be galo draugiškas – nepaliko bėdoje ir pasidžiaugė pasiekimais . Apskritai, galėčiau išskirti didžiulį Tarnybos pliusą – į studentų praktikas žiūrima išties pozityviai. Sveikintinas ir į priekį vedantis požiūris!

2021 m. Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos magistrantūros studijų programos II kurso studentė Ligita
Atlikdama profesinę praktiką Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje tikrai nenusivyliau. Galėjau rinktis darbui reikalingus duomenis, ieškoti literatūros šaltinių ir juos analizuoti. Kadangi mano baigiamojo darbo tema siejasi su saugomomis teritorijomis ir aplinkos kaita jose, praktikos metu daugiausiai laiko teko dirbti su Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus specialistais, kurių veikla tarnyboje turi daugiausiai funkcijų. Praktikos metu teko nagrinėti dokumentus, atspindinčius kasdienes problemas su kuriomis susiduria skyriaus specialistai. Patarčiau ir kitiems studentams, besidomintiems saugomų teritorijų apsauga ir jose vykdoma veikla, kreiptis būtent į šią įstaigą. O joje galima atlikti ne tik praktiką, bet ir nemokamai naudotis Nacionalinio lankytojų centro skaitykloje esančia literatūra bei vaizdine medžiaga. Ši praktika padėjo artimiau susipažinti su valstybiniu sektoriaus darbu, geriau pažinti saugomas teritorijas bei gauti informacijos, kuri prisidės prie mano magistro baigiamojo darbo ruošimo.

2021 m. Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos magistrantūros studijų programos II kurso studentė Laura
Praktika šioje įstaigoje su kaupu išpildė mano lūkesčius. Praktikos metu buvo sudarytos sąlygos ne tik susipažinti su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos veikla bei funkcijomis, bet ir pasiruošti magistro baigiamojo darbo rašymui, paanalizuoti literatūrą ar pasirinkti baigiamajam darbui reikalingų duomenų. Praktiką atlikau Kraštovaizdžio apsaugos skyriuje, tad teko pabendrauti ne tik su profesinės praktikos vadove, bet ir su skyriaus specialistais, kurie mielai atsakė į visus rūpimus klausimus, skatino domėtis saugomomis teritorijomis bei nagrinėti šiose teritorijose iškilusias problemas, pateikdami užduotis, susijusias su šių dienų aktualiomis problemomis saugomose teritorijose. Džiaugiuosi pasirinkimu profesinę praktiką atlikti šioje įstaigoje, kadangi jos metu turėjau galimybę susipažinti su biurokratiniu darbu bei pasigilinti į šių dienų aktualias problemas saugomose teritorijose. Ši patirtis turės didelę naudą mano ateities profesijai bei magistro baigiamojo darbo rašymui.

2021 m. Vilniaus universiteto Geografijos bakalauro studijų programos IV kurso studentas Ignas
Praktikai vykstant nuotoliniu būdu, iškilus neaiškumams, tekdavo klausti kolegų, konsultuotis elektroniniu paštu ar telefonu. Tai ugdė komunikabilumą ir gebėjimą dirbti komandoje, padėjo jaustis laisviau ir drąsiau nežinant atsakymo į tam tikrus klausimus. Vertingiausia patirtis – darbas valstybinėje įmonėje, susipažinimas su nauja aplinka, nors ir netiesiogiai. Praktikos uždaviniai ir tikslai buvo visiškai įgyvendinti, kartu atliekant dar papildoma užduotis, kurios davė daugiau patirties ir leido iš arčiau susipažinti su kompleksiškomis užduotimis, kurios tenka Tarnyboje dirbantiems specialistams. Tarnyba draugiškai priima į savo kolektyvą, skiria laiką ir dėmesį, į praktiką atliekantį studentą žiūri rimtai, suteikia daug informacijos, stengiasi motyvuoti ir skatina tobulėti.

2021 m. Vilniaus universiteto Geografijos bakalauro studijų programos IV kurso studentas Karolis
Profesinė praktika Tarnybos Biologinės įvairovės skyriuje suteikė galimybę, kaip geografijos studentui, įgyti praktinių įgūdžių dirbant profesinėje aplinkoje su GIS programomis, taip pat skyriuje vykdomi įvairūs mokymai parodė mano, kaip specialisto, trūkumus ir privalumus. Nors profesinė praktika vyko nuotoliniu būdu, tačiau tvirtai galiu teigti, kad institucijoje dirbantys žmonės yra punktualūs, atsakingi, aktyvūs ir sukuriantys draugišką aplinką. Atliekant praktikos darbus buvo paaiškinamos visos užduotys bei duotos priemonės tam darbui atlikti, o iškilus klausimams dėl atliekamų užduočių visada buvo į juos atsakoma. Profesinė praktika buvo naudinga ne vien dėl tam tikrų įgūdžių gavimo, bet ir dėl supratimo apie savo būsimą profesinę veiklą. Ši praktika buvo labai naudinga įtvirtinant savo praktines ir teorines žinias, sukauptas visų studijų metu bei sukurianti motyvaciją toliau siekti profesinio tobulėjimo.

Atnaujinimo data: 2023-12-06