>

Kontaktai

8 659 29 483

[email protected]

+370 665 70 494

[email protected]

8 620 879 52

[email protected]

Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Agnė JasinavičiūtėDirektorė+370 659 63 295[email protected]204
Rūta LapinskienėDirektoriaus pavaduotoja+370 614 86 633[email protected]106
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Rūta BaškytėVyriausioji patarėja+370 687 88 293[email protected]
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Diana RakauskaitėViešųjų ryšių specialistas+370 698 35 776[email protected]
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Rasa Jankaitienė (veiklos koordinavimas saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio apsaugos klausimais)Skyriaus vedėja+370 659 29 176[email protected]
Rima Baradokaitė - Greimienė (statybos, architektūros, kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo saugomose teritorijose klausimai)Vyr. specialistė+370 659 64 283[email protected]
Laima Dabregaitė (saugomų teritorijų planavimo klausimai)Vyr. specialistė+370 659 62 909[email protected]
Eglė Kamantauskienė (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro, saugomų teritorijų erdvinių duomenų klausimai)Vyr. specialistė+370 615 98 317[email protected]
Vilius Lapas (saugomų teritorijų planavimo klausimai)Vyr. specialistas+370 619 68 123[email protected]
Vytautas Rukas (saugomų teritorijų planavimo, gamtos paveldo klausimai)Vyr. specialistas+370 659 64 335[email protected]
Lukas Tubutis (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro, saugomų teritorijų erdvinių duomenų klausimai)Geografinių informacinių sistemų vyr. specialistas+370 652 99 010[email protected]
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Žydrė Stirbienė (skyriaus veiklos organizavimas, konsultavimas skyriaus vykdomos veiklos klausimais)Teisės ir personalo skyriaus vedėja, laikinai vykdanti Biologinės įvairovės skyriaus vedėjo funkcijas+370 614 59 047[email protected]
Raimondas Čiuplys (su specialiomis žemės naudojimo sąlygomis, natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijomis susiję klausimai)Vyr. specialistas+370 696 76 652[email protected]
Brigita Danilovaitė (privačių miškų išpirkimo ir apsaugos sutarčių sudarymo klausimai, biologinės įvairovės apsaugos miškuose klausimai)Vyr. specialistė+370 616 74 299[email protected]
Rita Jakučiūnienė (planuojamos ūkinės veiklos poveikio biologinei įvairovei vertinimo, strateginio pasekmių biologinei įvairovei vertinimo, poveikio „Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo vertinimo klausimai)Vyr. specialistė+370 659 63 291[email protected]
Aušra Kamarauskaitė (buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos tikslų nustatymo, saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų atrankos, steigimo, planavimo dokumentų derinimo klausimai)Vyr. specialistė+370 671 23 852[email protected]
Kęstutis Katilius (buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos tikslų nustatymo, EB svarbos buveinių ir augalų rūšių monitoringo metodiniai klausimai)Vyr. specialistas+370 659 47 298[email protected]
Ingrida Mickevičienė (gamtotvarkos ir veiksmų planų, tvarkymo programų rengimo ir įgyvendinimo klausimai)Vyr. specialistė+370 659 83 252[email protected]
Vita Monkuvienė (Saugomų rūšių informacinės sistemos administravimas, GIS ir duomenų klausimai)Vyr. specialistė[email protected]
Žygimantas Obelevičius (Buveinių direktyvos ir Paukščių direktyvos ataskaitų EK rengimo, ES bioįvairovės strategijos nacionalinių įsipareigojimų klausimai)Vyr. specialistas+370 659 47 337[email protected]
Jonas Pašukonis (planuojamos ūkinės veiklos poveikio biologinei įvairovei vertinimo, strateginio pasekmių biologinei įvairovei vertinimo, poveikio „Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo vertinimo, biologinės įvairovės apsaugos reglamentavimo klausimai)Vyr. specialistas+370 659 63 299[email protected]
Daiva Patalauskaitė (EB svarbos natūralių buveinių ir augalų rūšių monitoringo metodiniai klausimai)Vyr. specialistė+370 682 53 757[email protected]
Saulis Skuja (specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, biologinės įvairovės apsaugos klausimai) Vyr. specialistas +370 659 29 478[email protected]
Remigijus Uzdras (gyvosios gamtos monitoringo, vilkų apsaugos, medžiojamų gyvūnų apskaitos klausimai)Vyr. specialistas+370 659 63 415[email protected]
Dagmara Žebrauskienė (su Kaimo plėtros programa, parama ir privačių valdų deklaravimu susiję klausimai)Vyr. specialistė+370 659 63 294[email protected]
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Indrė Petkevičienė (Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus veiklų koordinavimas, projektų dėl saugomų teritorijų planavimo, biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimo veiklų administravimo klausimai)Skyriaus vedėja+370 665 80 106[email protected]
Karolis Klusevičius (viešųjų pirkimų klausimai)Viešųjų pirkimų specialistas+370 610 05 841[email protected]
Rasa Lenkaitienė (projektų dėl gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo veiklų administravimo klausimai)Projektų koordinatorė+370 659 43 951[email protected]
Kristina Malevskienė (viešųjų pirkimų klausimai)Viešųjų pirkimų specialistė+370 659 88 125[email protected]
Irena Mazaratij (projektų dėl saugomų teritorijų planavimo, monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimo saugomose teritorijose, saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimo veiklų administravimo klausimai)Projektų koordinatorė+370 659 64 281[email protected]
Evaldas Stadalius (viešųjų pirkimų klausimai)Viešųjų pirkimų specialistas[email protected]
Ieva Zabielė (projektų dėl kraštovaizdžio vertybių apsaugos ir pritaikymo pažinti veiklų administravimo klausimai)Projektų koordinatorė+370 659 43 950[email protected]
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Žydrė Stirbienė (veiklos koordinavimas teisės ir personalo klausimais)Skyriaus vedėja+370 614 59 047[email protected]
Justyna Jodko (dokumentų valdymo, vidaus administravimo, administracinių paslaugų klausimai)Vyr. specialistė+370 659 29 483[email protected]
Jūratė Mikalčienė (korupcijos prevencijos, viešų ir privačių interesų deklaravimo, vidaus kontrolės klausimai)Vyr. specialistė+370 619 77 353[email protected]
Manvydas Pilka (sutarčių teisinio reguliavimo, teisės taikymo, teisėkūros klausimai)Vyr. specialistas+370 659 93 276[email protected]
Renata Sochacka (žmogiškųjų išteklių valdymo, asmens duomenų apsaugos klausimai, vidaus administravimo klausimai)Vyr. specialistė+370 659 64 328[email protected]
Diana Urbonė (teisės taikymo, teisėkūros klausimai)Vyr. specialistė+370 659 64 293[email protected]
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Lina Laurinaitytė (veiklos koordinavimas turto disponavimo, finansų valdymo, IT, gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, Nacionalinio lankytojų centro administravimo klausimais)Skyriaus vedėjas+370 659 93 262[email protected]
Jurgita Gedminienė (valstybės biudžeto ir ES projektų lėšų apskaitos ir kontrolės klausimai)Vyr. specialistas+370 612 45 015[email protected]
Vitalij Gulbickij (Nacionalinio lankytojų centro veiklos ir administravimo klausimai)Vyr. specialistas+370 665 70 494[email protected]
Vytautas Jacunskas (autotransporto ir turto priežiūros, techninio aptarnavimo ir materialinio aprūpinimo klausimai)Specialistas+370 686 58 922[email protected]
Kęstutis Krasnickas (turto priežiūros ir valdymo klausimai) Vyr. specialistas +370 659 63 414[email protected]
Jūratė Lebedevienė (finansų valdymo, biudžeto formavimo, AARP ir INTERREG projektų lėšų klausimai)Vyr. specialistė+370 659 62 855[email protected]
Ignas Markevičius (Nacionalinio lankytojų centro veiklos ir administravimo klausimai)Vyr. specialistas+370 659 29 482[email protected]
Kristina Motuzienė (valstybės biudžeto ir ES projektų lėšų apskaitos ir kontrolės klausimai)Vyr. specialistė+370 674 30 438[email protected]
Elena Nalivaikienė (turto disponavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai)Vyr. specialistė+370 659 47 332[email protected]
Tomas Prelgauskas (turto priežiūros ir valdymo klausimai) Vyr. specialistas +370 659 63 288[email protected]

Antakalnio g. 25, Vilnius

Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Dalius DapkusMetodinio - analitinio centro vadovas+370 659 82 361[email protected]
Dalia ČebatariūnaitėProjekto administratorė+370 659 63 282[email protected]
Gediminas BazilevičiusInformacinių technologijų specialistas+370 659 93 182[email protected]
Gintaras GaidysTeisės ekspertas+370 659 64 327[email protected]
Gintarė GrašytėGamtosaugos ekspertė (ornitologė)+370 659 66 168[email protected]
Dalia KulikauskienėProjekto finansininkė+370 659 64 334[email protected]
Dalytė MatulevičiūtėGamtosaugos ekspertė (botanikė)+370 659 93 142[email protected]
Giedrius ŠvitraGamtosaugos ekspertas (entomologas)+370 659 92 702[email protected]
Vytautas UselisGamtosaugos ekspertas (botanikas)+370 659 62 856[email protected]
Giedrius VaivilavičiusGamtosaugos ekspertas - geografinių informacinių sistemų analitikas+370 659 92 705[email protected]
Egidijus ŽalneravičiusGamtosaugos ekspertas (botanikas)+370 659 63 292[email protected]
Nerijus ŽitkevičiusGamtosaugos ekspertas+370 614 59 055[email protected]
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Ieva Savickaitė (jūrinių saugomų teritorijų apsaugos klausimai)Ekspertė[email protected]