Informacijos apie asmenį surinkimas

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.  Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalį  prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas įstaigos vadovas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ji surinktų ir pateiktų įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

      

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2023 m. rugpjūčio 30 d.  įsakymu Nr. V-82

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT AR TEIKIANT ASMENĮ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovas skiriantis į pareigas

1.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM

Vadovybė

Direktoriaus pavaduotojas (skiriant nuolatiniam ar perkeliant laikinam pareigų vykdymui)

Tarnybos direktorius

 

 

Biologinės įvairovės skyrius

Vedėjas (skiriant nuolatiniam ar perkeliant laikinam pareigų vykdymui)

Tarnybos direktorius

 

 

Kraštovaizdžio apsaugos skyrius

Vedėjas (skiriant nuolatiniam ar perkeliant laikinam pareigų vykdymui)

Tarnybos direktorius

 

 

Teisės ir personalo skyrius

Vedėjas (skiriant nuolatiniam ar perkeliant laikinam pareigų vykdymui)

Tarnybos direktorius

 

 

Teisės ir personalo  skyrius

Vyriausiasis specialistas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Tarnybos direktorius

 

 

 

Viešųjų pirkimų ir projektų skyrius

Vedėjas (skiriant nuolatiniam ar perkeliant laikinam pareigų vykdymui)

Tarnybos direktorius

 

 

 

Bendrųjų reikalų skyrius

Vedėjas (skiriant nuolatiniam ar perkeliant laikinam pareigų vykdymui)

Tarnybos direktorius

2.

Aukštaitijos NP ir Labanoro RP direkcija

Vadovybė

Direktorius (skiriant kiekvienai kadencijai)

Tarnybos direktorius

3.

Dzūkijos NP ir Čepkelių VGR direkcija

Vadovybė

Direktorius (skiriant kiekvienai kadencijai)

Tarnybos direktorius

4.

Žemaitijos NP direkcija

Vadovybė

Direktorius (skiriant kiekvienai kadencijai)

Tarnybos direktorius

5.

Kuršių nerijos NP direkcija

Vadovybė

Direktorius (skiriant kiekvienai kadencijai)

Tarnybos direktorius

6.

Aukštaitijos ST direkcija

Vadovybė

Direktorius (skiriant kiekvienai kadencijai)

Tarnybos direktorius

7.

Dzūkijos - Suvalkijos ST direkcija

Vadovybė

Direktorius (skiriant kiekvienai kadencijai)

Tarnybos direktorius

8.

Mažosios Lietuvos ST direkcija

Vadovybė

Direktorius (skiriant kiekvienai kadencijai)

Tarnybos direktorius

9.

Žemaitijos ST direkcija

Vadovybė

Direktorius (skiriant kiekvienai kadencijai)

Tarnybos direktorius

 

Atnaujinimo data: 2024-07-04