Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimas

2023 m. rugsėjo 7 d.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-736 „Dėl saugomų teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius draustinius, istorinius valstybinius parkus) steigimo kriterijų patvirtinimo“ 9 ir 10 punktais,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 „Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 20 punktu, informuoja apie patvirtintą Tarnybos direktoriaus įsakymą „Dėl pritarimo ir nepritarimo skelbti  naujus gamtos paveldo objektus valstybės saugomais gamtos paveldo objektais“.

Kviečiame susipažinti su minėtu Tarnybos direktoriaus įsakymu, kurį galima peržiūrėti čia.

Jeigu turite klausimų dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų kreipkitės į Tarnybos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus specialistę Agotą Laureckytę (+370 659 88 171, [email protected]) arba specialistą Luką Tubutį (+370 652 99 010, [email protected]).

2022 m. kovo 29 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-82 pakeistas Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas. Buvo atsisakyta Komisijos dalyvavimo vertinimo procese, pakeista pasiūlymų teikimo ir nagrinėjimo tvarka, numatant aiškesnius reikalavimus, kuriuos turi atitikti teikiami pasiūlymai, nustatant Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisę priimti sprendimą dėl pritarimo ar nepritarimo pasiūlymams dėl saugomų teritorijų ribų keitimo.

2023 m. rugpjūčio 31 d.

Parengtos Ignalinos rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų – Rupinskų pušies, Kairiškės ąžuolo, Kazitiškio ąžuolo, Vaišniūnų ąžuolo ir Paliesiaus ąžuolo – schemos. Organizatorė – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 233, el. paštas [email protected], puslapis internete www.ignalina.lt.
Teisinis pagrindas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 5 dalies nuostatomis, savivaldybės saugomais objektais savivaldybių gamtos paveldo objektus savivaldybių tarybos skelbia tvirtindamos šių objektų schemas (toliau – GPO schemos).
GPO schemos turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis. Schemose privalo būti nustatytos gamtos paveldo objektų ir jų buferinių apsaugos zonų bei pazonių ribos.
Tikslas: patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemas ir Ignalinos rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų atributinę informaciją; supažindinti su savivaldybės tarybos sprendimo projektu. Susipažinti su parengtu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektu galima čia“.

2023 m. rugpjūčio 22 d.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-736 „Dėl saugomų teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius draustinius, istorinius valstybinius parkus) steigimo kriterijų patvirtinimo“ 9 ir 10 punktais,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 „Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punktu, informuoja apie parengtą Tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl pritarimo ir nepritarimo skelbti  naujus gamtos paveldo objektus valstybės saugomais gamtos paveldo objektais“ projektą.

Kviečiame susipažinti su minėtu Tarnybos direktoriaus įsakymo projektu, kurį galima peržiūrėti čia.

Jeigu turite klausimų dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų kreipkitės į Tarnybos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus specialistę Agotą Laureckytę (+370 659 88 171, [email protected]) arba specialistą Luką Tubutį (+370 652 99 010, [email protected]).

2022 m. kovo 29 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-82 pakeistas Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas. Buvo atsisakyta Komisijos dalyvavimo vertinimo procese, pakeista pasiūlymų teikimo ir nagrinėjimo tvarka, numatant aiškesnius reikalavimus, kuriuos turi atitikti teikiami pasiūlymai, nustatant Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisę priimti sprendimą dėl pritarimo ar nepritarimo pasiūlymams dėl saugomų teritorijų ribų keitimo.

2023-03-10 Informuojame apie priimtą sprendimą nepritarti pasiūlymui keisti Salantų regioninio parko ribas ir neinicijuoti ribų plano keitimo procedūrų.

2023-02-17 Informuojame apie numatomą priimti sprendimą dėl pasiūlymo keisti  Salantų regioninio parko ribas:

2022-09-02 Informuojame apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymo keisti Griovių geomorfologinio draustinio ribas:

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022-09-01 įsakymas Nr. V-101DĖL PASIŪLYMO KOREGUOTI GRIOVIŲ VALSTYBINIO GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO RIBAS

2022-08-17 Informuojame apie numatomą priimti sprendimą dėl pasiūlymo keisti Griovių geomorfologinio draustinio ribas:

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo projektas DĖL PASIŪLYMO KOREGUOTI GRIOVIŲ VALSTYBINIO GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO RIBAS

Nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti komisijos sprendimai: 

  • Komisijos nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti 2021-11-18 rekomendacija kuriai pritarta LR Aplinkos ministro 2021-12-28 įsakymu Nr. D1-777 "Dėl saugomų teritorijų ribų planų rengimo", vadovaujantis 2021-06-03 ir 2021-06-17 vykusių posėdžių metu (protokolai ir pagrindžiamojiinformacija) priimtais sprendimais. 

Atnaujinimo data: 2023-12-06