Lygių galimybių politika

Lygių galimybių politika

Lygių galimybių politikos papildymas (2023-03-09 įsakymas Nr. V-24)

Lygių galimybių politikos papildymas (2023-03-09 įsakymas Nr. V-25)

Lygių galimybių liniuotės ataskaita /media/viesa/saugykla/2024/4/yUBRqOvO7X4.pdf

Lygių galimybių pažeidimai /media/viesa/saugykla/2024/5/ISUZkfrLPas.pdf

Įstatymai
Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas
Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS MOKYMOSI PLATFORMA
https://mokymai.lygiadieniai.lt/

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  dirbančiųjų skaičius pagal amžių ir lytį:

Įstaiga

Amžiaus grupės (m.) / Lytis

 

 

15 – 19

 

20 – 24

 

25 – 29

 

30 – 34

 

35 – 39

 

40 – 44

 

45 – 49

 

50 – 54

 

55 – 59

 

60 – 64

 

65 ir

vyresni

 

Iš viso

Vidutinis darbuotojų amžius

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

0

0

1

0

3

4

4

2

4

8

7

4

3

8

3

4

1

5

3

4

1

1

30

40

44

 

 

Ataskaita suformuota: 2023 m. gruodžio 31 d.

 

Atnaujinimo data: 2024-05-14