Valstybinių parkų lankytojo bilietas

Ekologinio mąstymo žmonės, kuriems rūpi  gamta, kraštovaizdžio vertybės, gali prisidėti prie saugomų teritorijų puoselėjimo. Savanoriškas bilieto įsigijimas išreiškia lankytojo pritarimą ir norą, kad saugomose teritorijose būtų sutvarkytos rekreacinės, lankomos vietos, pažintiniai takai, kad  stovyklavietėse nebūtų šiukšlių.

Lankytojo bilietas  įvedamas Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose bei Anykščių, Asvejos, Aukštadvario, Biržų, Dubysos, Dieveniškių istoriniame, Gražutės, Kauno marių, Krekenavos, Kurtuvėnų, Labanoro, Metelių, Nemuno deltos,  Neries, Nemuno kilpų, Pagramančio, Pajūrio, Panemunių, Rambyno, Salantų, Sartų, Sirvėtos, Tytuvėnų, Varnių, Veisiejų, Ventos, Vištyčio, Žagarės regioniniuose parkuose.

Valstybinių parkų lankytojo bilietas įvestas nuo 2015 m. gegužės 15 dienos 4 nacionaliniuose ir 28 regioniniuose parkuose.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. keitėsi lankytojo bilieto tvarkos aprašas

.............................................................................................................................................
Vienkartinis lankytojo bilietas, galiojantis vienos saugomos teritorijos lankymui bilieto įsigijimo dieną, kainuoja 1 eurą.

Lankytojo bilietas, galiojantis vienos saugomos teritorijos lankymui 30 dienų nuo bilieto įsigijimo dienos, kainuoja 5 eurus

Metinis lankytojo bilietas, galiojantis 12 mėnesių nuo įsigijimo dienos visų saugomų teritorijų lankymui, asmeniui arba šeimai, kurią sudaro 2 ar daugiau asmenų ir ne mažiau kaip vienas iš jų yra vaikas iki 18 metų. Metinio Lankytojo bilieto kaina – 25 Eur.

............................................................................................................................................

Lankytojo bilietai platinami nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose, lankytojų centruose, aplinkosauginių, švietėjiškų renginių vietose, poilsiavietėse, stovyklavietėse, prie pažintinių takų, trasų ir kitur.

Lankytojo bilietą galima įsigyti „Perlo“ terminaluose, „Bilietai.lt" internetinėje platinimo sistemoje, „Bilietai.lt" kasose. Taikomi papildomi paslaugos aptarnavimo mokesčiai.

Yra galimybė lankytojo bilietą pirkti trumpąja žinute (SMS). Kaina - 1,35 EUR (lankytojo bilietas 1 EUR ir 0,35 EUR aptarnavimo mokestis). Siųsk numeriu 1860 žinutės tekstą, įrašydamas nacionalinio ar regioninio parko trumpinį.

Žinutės tekstasNacionaliniai ir regioniniai parkai

ANP

Aukštaitijos nacionalinis parkas

DNP

Dzūkijos nacionalinis parkas

KNNP

Kuršių nerijos nacionalinio parkas

ZNP

Žemaitijos nacionalinis parkas

ARP

Anykščių regioninis parkas

ASRP

Asvejos regioninis parkas

AURP

Aukštadvario regioninis parkas

BRP

Biržų regioninis parkas

DIRP

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

DURP

Dubysos regioninis parkas

GRP

Gražutės regioninis parkas

KMRP

Kauno marių regioninis parkas

KRRP

Krekenavos regioninis parkas

KURP

Kurtuvėnų regioninis parkas

LRP

Labanoro regioninis parkas

MRP

Metelių regioninis parkas

NDRP

Nemuno deltos regioninis parkas

NKRP

Nemuno kilpų regioninis parkas

NRP

Neries regioninis parkas

PGRP

Pagramančio regioninis parkas

PJRP

Pajūrio regioninis parkas

PNRP

Panemunių regioninis parkas

RRP

Rambyno regioninis parkas

SLRP

Salantų regioninis parkas

SARP

Sartų regioninis parkas

SIRP

Sirvėtos regioninis parkas

TRP

Tytuvėnų regioninis parkas

 VARP

Varnių regioninis parkas

 VERP

Veisiejų regioninis parkas

 VNRP

Ventos regioninis parkas

 VIRP

Vištyčio regioninis parkas

 ZRP

Žagarės regioninis parkas

ZVNT

Žuvinto biosferos rezervatas 

Gautos lėšos už lankytojo bilietą skiriamos gamtos objektų, rekreacinių teritorijų priežiūrai, tvarkymui, informacinių stendų atnaujinimui,  taip pat švietėjiškai gamtosauginei veiklai vykdyti.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba informuoja, kad 2023 m. už lankytojų bilietus gauta 1340 EUR (tai lėšos už metinius lankytojų bilietus), dar buvo likutis iš praėjusių metų surinktų metinių lankytojų bilietų. 2023 m. išleista 325 EUR šių lėšų. Buvo įsigytas  informacinis stendas apie paukščius prie Nacionalinio lankytojų centro, taip pat lėšos naudotos gamtosauginiam švietimui. Likusios lėšos kaupiamos. 

Savanoriškas lankytojo bilietas nesuteikia galimybės Saugomų teritorijų direkcijos paslaugomis naudotis nemokamai. Kai kurios direkcijos yra apmokestinusios pažintinių takų, lankytojų centrų lankymą, tad tos paslaugos yra mokamos.

Dėl Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo (įsigaliojo 2024.01.01)

Atnaujinimo data: 2024-01-18