Pranešimai dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos bei jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų galimų pažeidimų

     Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos el. pašto adresu [email protected] arba atidarę žemiau esančią nuorodą "Pranešk apie nusižengimus" ir užpildę tiesioginio pranešimo pateikimo formą galite pranešti apie jos ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų galimus pažeidimus, t. y. galimai rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, administracinius, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius etikos normų ar kitus pažeidimus, kuriais pažeidžiamos asmens, visuomenės teisės ir teisėti interesai. 

     Pranešimai saugiose sistemose gali būti teikiami nurodant pranešėjo duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, el. paštą, adresą) arba anonimiškai. Teikiant informaciją prašome nurodyti pažeidimus galimai padariusius ar darančius asmenis, vietą, laiką, asmenis, galinčius patvirtinti nurodytas aplinkybes, ir kitus, Jūsų nuomone, reikšmingus duomenis: nuotraukas, garso įrašus, dokumentų kopijas.

    Jūsų suteikta informacija yra konfidenciali, ją gauna tiesiogiai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius.

Pranešimų apie galimus pažeidimus Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose saugomų teritorijų direkcijose pateikimo elektroniniu būdu tvarkos aprašas

Pranešimų apie galimus pažeidimus Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose saugomų teritorijų direkcijose pateikimo elektroniniu būdu tvarkos aprašo pakeitimas

STATISTINIAI DUOMENYS APIE PRANEŠIMUS

2022 m.

Valstybinės saugomų teritorijų  tarnybos prie Aplinkos ministerijos Pasitikėjimo linijoje [email protected] pranešimų apie galimus pažeidimus nebuvo gauta.

2023 m.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Pasitikėjimo linijoje [email protected] ir nuorodoje "Pranešk apie nusižengimus" gavo du pranešimus apie galimus pažeidimus. Vienu pranešimu pateikta informacija pasitvirtino, su tyrimo rezultatais buvo supažindinti visi sistemos vadovaujančias pareigas einantys darbuotojai bei pranešimą pateikęs asmuo. Dėl kitu pranešimu pateiktos informacijos teisės aktų pažeidimų nenustatyta.  

Atnaujinimo data: 2024-02-07