Rezervatai – saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti bei tirti moksliniu požiūriu ypač vertingus gamtinius ar kultūrinius teritorinius kompleksus, užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą arba kultūros vertybių autentiškumo palaikymą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų apsaugą. Šiose teritorijose nustatoma konservacinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nutraukiant jose ūkinę veiklą.

Pagal saugomų vertybių pobūdį rezervatai skirstomi į:

 • gamtinius – ypač vertingiems gamtinio kraštovaizdžio kompleksams išsaugoti;
 • kultūrinius (rezervatus-muziejus) – ypač vertingiems kultūrinio kraštovaizdžio kompleksams išsaugoti.

Pagal steigimo ir organizavimo ypatumus skiriama:

 • valstybiniai rezervatai;
 • rezervatai, esantys valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose;
 • rezervatinės apyrubės

VALSTYBINIAI REZERVATAI

Lietuvoje yra 3 valstybiniai gamtiniai rezervatai: 

 • Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas;
 • Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas;
 • Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas.

1 valstybinis biosferos rezervatas:

 • Žuvinto valstybinis biosferos rezervatas

2 valstybiniai kultūriniai rezervatai:

 • Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas;
 • Kernavės valstybinis kultūrinis rezervatas.

Atnaujinimo data: 2023-12-06