Saugomų teritorijų produkto ženklas

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo vertybėmis. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas - etnografinis paukštis.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba patvirtino Saugomų teritorijų produkto ženklo nuostatus, kuriais vadovaujantis vietos gyventojams, smulkiems verslininkams tapo dar lengviau gauti ST produkto ženklą savo paslaugoms ir prekėms.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai, renginiai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Reikalingi dokumentai norintiems turėti SAUGOMOS TERITORIJOS PRODUKTO ŽENKLĄ:

Saugomų teritorijų produkto ženklo NUOSTATAI

Saugomų teritorijų produkto ženklo PARAIŠKA

Saugomų teritorijų produkto ŽENKLO NAUDOJIMO GAIRĖS

Saugomų teritorijų produkto ženklo KOMISIJOS REGLAMENTAS

DĖL VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-76 „DĖL SAUGOMŲ TERITORIJŲ PRODUKTO ŽENKLO NUOSTATŲ, 
SAUGOMŲ TERITORIJŲ PRODUKTO ŽENKLO SUTEIKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ PRODUKTO ŽENKLO SUTEIKIMO PARAIŠKOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2023-12-06