Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 "Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo" (2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 11 redakcija).     

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atlieka savo rengiamo norminio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jei rengiamame teisės akto projekte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis, taip pat, jeigu teisės aktu ir nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, tačiau teisės akto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali kelti korupcijos riziką.

Galiojančius Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  teisės aktus antikorupciniu požiūriu vertina Specialiųjų tyrimų tarnyba. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos taip pat atlieka galiojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą, atsižvelgdama į jų taikymo praktiką ir keitimo tikslingumą.
 

2024 metų Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos:

2024-05-31 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. B2-42

2023 metų Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos:

2023-03-30 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. B2-17

2023-05-25 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. B2-33

2023-06-15 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. B2-40

2023-07-03 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. B2-46

2023-12-04 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. B2-101

Atnaujinimo data: 2024-06-21