Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pradėjo leisti kasmetinį leidinį „Gamtos vertybių būklė saugomose teritorijose“. Pirmasis leidinys skirtas aplinkosaugininkams, besimokančiam jaunimui ir kiekvienam saugomų teritorijų lankytojui.

Leidinyje rasite informaciją apie Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų ir keturių Valstybinių gamtinių rezervatų (Čepkelių, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto biosferos) gamtos vertybes, jų būklę, kaitas, žmogaus veiklos ir įgyvendintų gamtotvarkos priemonių tiesioginius ir netiesioginius rezultatus.

Medžiagą parengė saugomų teritorijų direkcijose daugelį metų dirbantys specialistai, kurių manymu, leidinyje skelbiama medžiaga gali geriausiai atskleisti parko ar rezervato gamtinę specifiką, unikalumą arba surinktų duomenų originalumą.

Straipsniuose pateikta vykdytų monitoringų medžiaga, parodanti atskirų gamtos vertybių būklės kitimo tendencijas.

Kitus tris tęstinio leidinio tomus, skirtus regioninių parkų gamtos vertybėms apibūdinti,  išleisti 2018 ir 2019 metais. Leidinys išleistas 300 egz. tiražu.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis knygos pratarmėje nuoširdžiai dėkoja leidinio sudarytojui dr. Romui Pakalniui ir saugomų teritorijų direkcijų specialistams, pateikusiems straipsnius ir pasidalinusiems sukaupta ilgamete patirtimi bei informacija stebint gamtos vertybių būklę saugomose teritorijose.

Naująjį leidinį galima rasti Saugomų teritorijų nacionalinio lankytojų centro skaitykloje, nacionalinių parkų ir rezervatų direkcijose, o leidinio elektroninį variantą - paspaudę nuorodą:

GAMTOS VERTYBIŲ BŪKLĖ SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2017 m.

GAMTOS VERTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2018 m.

GAMTOS VERTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2019 m.

Pagal projektą „Ekologinio švietimo plėtra saugomų teritorijų direkcijose“ buvo parengti 28 metodiniai – pažintiniai vadovai (leidiniai) lietuvių kalba, skirti moksleiviams ir mokytojams, taip pat plačiajai auditorijai, besilankančiai nacionaliniuose ar regioniniuose parkuose. Leidiniai naudojami saugomų teritorijų gamtos mokyklose.12 leidinių buvo išversta į anglų kalbą.
Leidiniai turi padėti mokytojui, gamtos gidui, mamai ar tėčiui organizuoti ir pravesti mokomuosius užsiėmimus konkretaus nacionalinio ar regioninio parko gamtoje, o mokiniui, lankytojui, vaikui – geriau suvokti, pažinti, įsiminti vertybes saugomoje teritorijoje.

Leidiniuose sužinosi:

KĄ galima pažinti, išmokti konkrečioje saugomoje teritorijoje
Šioje dalyje patraukliai pristatoma išskirtinė valstybinio parko vertė (savitas kraštovaizdis, išskirtinės gamtos ir kultūros vertybės, savita biologinė įvairovė, nematerialusis kultūros paveldas), pateikiami žygių maršrutai.

KAIP pažinti konkrečią saugomą teritoriją
Yra sukurtos 3 teminės edukacinės pamokos (užduotys) užsiėmimams gamtoje pravesti, skirtos  jauniausiems, vyresniesiems ir visai šeimai.

Projekto tikslinės auditorijos – saugomų teritorijų lankytojai: mokiniai ir mokytojai, šeimos su vaikais ir kiti lankytojai. Principas – mokausi žaisdamas gamtoje, atrasdamas, bendraudamas.

Projekto vykdytojas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

 

Su leidiniais susipažinti ir juos atsisiųsti galite paspaudę ant žemiau esančių nuorodų: 


LIETUVIŲ KALBA
Vadovas po Aukštaitijos nacionalinį parką

Vadovas po Dzūkijos nacionalinį parką

Vadovas po Kuršių nerijos nacionalinį parką

Vadovas po Žemaitijos nacionalinį parką

Vadovas po Anykščių regioninį parką

Vadovas po Asvejos regioninį parką 
Vadovas po Aukštadvario regioninį parką

Vadovas po Biržų regioninį parką

Vadovas po Dubysos regioninį parką

Vadovas po Gražutės regioninį parką

Vadovas po Krekenavos regioninį parką

Vadovas po Kurtuvėnų regioninį parką

Vadovas po Labanoro regioninį parką

Vadovas po Metelių regioninį parką

Vadovas po Nemuno deltos regioninį parką

Vadovas po Nemuno kilpų regioninį parką

Vadovas po Neries regioninį parką

Vadovas po Pagramančio regioninį parką 
Vadovas po Panemunių regioninį parką
Vadovas po Rambyno regioninį parką

Vadovas po Salantų regioninį parką

Vadovas po Sirvėtos regioninį parką

Vadovas po Tytuvėnų regioninį parką

Vadovas po Varnių regioninį parką

Vadovas po Veisiejų regioninį parką

Vadovas po Ventos regioninį parką
Vadovas po Vištyčio regioninį parką

Vadovas po Žagarės regioninį parką

 

ANGLŲ KALBA / IN ENGLISH:

Guide to Aukstaitija national park

Guide to Dzukija national park

Guide to Curonian spit national park

Guide to Zemaitija national park

Guide to Aukstadvaris regional park

Guide to Krekenava regional park

Guide to Labanoras regional park

Guide to Nemunas delta regional park

Guide to Nemunas loops regional park

Guide to Rambynas regional park

Guide to Varniai regional park

 

Leidinys: „Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pristato naujai išleistą metodinio pobūdžio leidinį – „Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“. Gausiai iliustruotame leidinyje pateikiama išsami informacija apie Lietuvos gamtos paveldo objektus ir paminklus.

Daugiau kaip 200 puslapių leidinyje sužinosite, kas yra gamtos paveldo objektai ir paminklai, kiek iš jų paskelbti valstybės ar savivaldybių saugomais, o kurie iš jų pripažinti gamtos paminklais. Knygoje skaitytojai taip pat supažindinami su gamtos paveldo objektų rūšimis ir jų įvairove, apsaugos ir tvarkymo istorija, objektų apsaugą, tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Šis leidinys – metodinio pobūdžio, todėl jame pateikti bendrieji ir specialieji gamtos paveldo objektų tvarkymo principai ir rekomendacijos, skirti įvairių sričių specialistams, savivaldybių ir visuomenės atstovams, visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie ketina pradėti ar jau pradėjo tvarkyti gamtos paveldo objektus, jų aplinką. Leidinys taip pat bus naudingas ir žemės savininkams bei valdytojams, kurių žemėje yra gamtos paveldo objektų.

Knygoje publikuota net keli šimtai nuotraukų, kuriose atsiskleidžia botaninių gamtos paveldo objektų – medžių išskirtinumas, taip pat iš arti parodomos įdomios moksline bei estetine prasme geologinės struktūros ir geomorfologinės formos, o iš drono užfiksuoti hidrografiniai ir geologiniai gamtos paveldo objektai skaitytojui atskleidžia šių objektų išskirtinę vertę ir unikalumą.

Tikimasi, kad šioje knygoje pateikta praktinė informacija ne tik padės geriau suprasti gamtos paveldo objektų išskirtinumą, jų vertę, bet ir ugdys atsakingą požiūrį į šių objektų tvarkymą, nepažeidžiant pačių objektų ir jų aplinkos taip pat skatins atsakingą jų lankymą.

Prie knygos leidybos prisidėjo įvairų sričių gamtininkai ir ekspertai – V. Rukas ir L. Braškytė, taip pat S. Deveikis, V. Mikulėnas, V. Baronienė ir kiti.

Knyga išleista Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomo projekto „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ lėšomis.

Leidinys „Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“ išleistas lietuvių kalba. Plačiajai visuomenei jis bus pristatomas Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre (Antakalnio g. 25, Vilnius) spalio mėnesį (data bus tikslinama). Knygą visuomet bus galima rasti Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre, taip pat bus galima parsisiųsti elektroninę knygos versiją puslapyje www.vstt.lrv.lt

2020 metų birželio 2 d. Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre vyko konferencija „JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ TYRIMAI LIETUVOS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2020“. Buvo skaitomi 8 moksliniai pranešimai, po konferencijos vyko diskusija su pranešėjais, VSTT specialistais bei dėstytojais bei buvo prieita bendra išvada – skatinti ST specialistų bei jaunųjų tyrėjų tarpusavio bendradarbiavimą.

LEIDINYS

2021 metų balandžio 15 d. įvyko jau antroji konferencija „JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ TYRIMAI LIETUVOS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2021“. Naudojantis „TEAMS“ virtualia platforma. Po konferencijos vyko diskusija su VSTT specialistais, dėstytojais bei studentais.

LEIDINYS

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-11