Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pradėjo leisti kasmetinį leidinį „Gamtos vertybių būklė saugomose teritorijose“.

Leidiniuose pristatomos saugomų teritorijų - rezervatų, draustinių, valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir kt. teritorijų, gamtos vertybės, jų būklė, kaita, žmogaus veiklos ir įgyvendintų gamtotvarkos priemonių tiesioginiai ir netiesioginiai rezultatai.

Medžiagą parengė saugomų teritorijų direkcijose daugelį metų dirbantys specialistai, kurių manymu, leidiniuose skelbiama medžiaga gali geriausiai atskleisti parko ar rezervato gamtinę specifiką, unikalumą arba surinktų duomenų originalumą. Straipsniuose pateikta vykdytų monitoringų medžiaga, parodanti atskirų gamtos vertybių būklės kitimo tendencijas.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis knygos pratarmėje nuoširdžiai dėkoja saugomų teritorijų direkcijų specialistams, pateikusiems straipsnius ir pasidalinusiems sukaupta ilgamete patirtimi bei informacija stebint gamtos vertybių būklę saugomose teritorijose.

Leidinius galima rasti Saugomų teritorijų nacionalinio lankytojų centro skaitykloje, nacionalinių parkų ir rezervatų direkcijose, lankytojų centruose, o leidinio elektroninį variantą - paspaudę nuorodą:

GAMTOS VERTYBIŲ BŪKLĖ SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2022 m. - penktasis serijos „Gamtos vertybės saugomose teritorijose“ leidinys skiriamas šalies regioniniams parkams. Šio leidinio turinys gerokai platesnis nei įprastai, nes jame pateikiama informacija apie regioninių parkų kraštovaizdį ir jo raidą, negyvosios gamtos vertybes, gyvosios gamtos vertybes, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, kultūrinį kraštovaizdį ir kultūros paveldo vertybes. O leidinys pradedamas regioninių parkų sistemos kūrimo istorija. Todėl šio leidinio pavadinimas kiek kitoks „Gamtos ir kultūros vertybės regioniniuose parkuose“.

GAMTOS VERTYBIŲ BŪKLĖ SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2021 m. - Ši knyga dedikuota nacionaliniams parkams, kurių daugelis 2021 m. mini 30-ąsias jų steigimo metines. Taip pat leidinyje pristatomos ir gamtinių rezervatų (Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės) bei Žuvinto biosferos rezervato vertybės.

GAMTOS VERTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2019 m. - leidinyje skelbiami straipsniai apima įvairius regioninius parkus, vieną draustinį ir vieną nacionalinį parką. Jie nepretenduoja į kompleksinį visų saugomų vertybių pristatymą, o labiau gilinasi į atskiras vertybes, problemas. Pristatomų vertybių spektras labai platus: nuo rūšių iki kultūros tradicijų. Taigi įdomios informacijos ras ne tik biologai, bet ir geologai, geografai, kultūros tradicijų puoselėtojai, na ir šiaip visi besidomintys saugomomis teritorijomis.

GAMTOS VERTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2018 m. - šiame leidinyje skelbiami straipsniai apima pakankamai skirtingose Lietuvos dalyse esančius regioninius parkus – nuo Biržų iki Veisiejų ir nuo Švenčionių iki Baltijos, žinoma, nepamirštant ir Vidurio Lietuvos gamtos vertybių.

GAMTOS VERTYBIŲ BŪKLĖ SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2017 m. - pirmasis leidinys skirtas aplinkosaugininkams, besimokančiam jaunimui ir kiekvienam saugomų teritorijų lankytojui.

Pagal projektą „Ekologinio švietimo plėtra saugomų teritorijų direkcijose“ buvo parengti 28 metodiniai – pažintiniai vadovai (leidiniai) lietuvių kalba, skirti moksleiviams ir mokytojams, taip pat plačiajai auditorijai, besilankančiai nacionaliniuose ar regioniniuose parkuose. Leidiniai naudojami saugomų teritorijų gamtos mokyklose.12 leidinių buvo išversta į anglų kalbą.
Leidiniai turi padėti mokytojui, gamtos gidui, mamai ar tėčiui organizuoti ir pravesti mokomuosius užsiėmimus konkretaus nacionalinio ar regioninio parko gamtoje, o mokiniui, lankytojui, vaikui – geriau suvokti, pažinti, įsiminti vertybes saugomoje teritorijoje.

Leidiniuose sužinosi:

KĄ galima pažinti, išmokti konkrečioje saugomoje teritorijoje
Šioje dalyje patraukliai pristatoma išskirtinė valstybinio parko vertė (savitas kraštovaizdis, išskirtinės gamtos ir kultūros vertybės, savita biologinė įvairovė, nematerialusis kultūros paveldas), pateikiami žygių maršrutai.

KAIP pažinti konkrečią saugomą teritoriją
Yra sukurtos 3 teminės edukacinės pamokos (užduotys) užsiėmimams gamtoje pravesti, skirtos  jauniausiems, vyresniesiems ir visai šeimai.

Projekto tikslinės auditorijos – saugomų teritorijų lankytojai: mokiniai ir mokytojai, šeimos su vaikais ir kiti lankytojai. Principas – mokausi žaisdamas gamtoje, atrasdamas, bendraudamas.

Projekto vykdytojas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

 

Su leidiniais susipažinti ir juos atsisiųsti galite paspaudę ant žemiau esančių nuorodų: 


LIETUVIŲ KALBA
Vadovas po Aukštaitijos nacionalinį parką

Vadovas po Dzūkijos nacionalinį parką

Vadovas po Kuršių nerijos nacionalinį parką

Vadovas po Žemaitijos nacionalinį parką

Vadovas po Anykščių regioninį parką

Vadovas po Asvejos regioninį parką 
Vadovas po Aukštadvario regioninį parką

Vadovas po Biržų regioninį parką

Vadovas po Dubysos regioninį parką

Vadovas po Gražutės regioninį parką

Vadovas po Krekenavos regioninį parką

Vadovas po Kurtuvėnų regioninį parką

Vadovas po Labanoro regioninį parką

Vadovas po Metelių regioninį parką

Vadovas po Nemuno deltos regioninį parką

Vadovas po Nemuno kilpų regioninį parką

Vadovas po Neries regioninį parką

Vadovas po Pagramančio regioninį parką 
Vadovas po Panemunių regioninį parką
Vadovas po Rambyno regioninį parką

Vadovas po Salantų regioninį parką

Vadovas po Sirvėtos regioninį parką

Vadovas po Tytuvėnų regioninį parką

Vadovas po Varnių regioninį parką

Vadovas po Veisiejų regioninį parką

Vadovas po Ventos regioninį parką
Vadovas po Vištyčio regioninį parką

Vadovas po Žagarės regioninį parką

 

ANGLŲ KALBA / IN ENGLISH:

Guide to Aukstaitija national park

Guide to Dzukija national park

Guide to Curonian spit national park

Guide to Zemaitija national park

Guide to Aukstadvaris regional park

Guide to Krekenava regional park

Guide to Labanoras regional park

Guide to Nemunas delta regional park

Guide to Nemunas loops regional park

Guide to Rambynas regional park

Guide to Varniai regional park

 

Leidinys: „Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pristato naujai išleistą metodinio pobūdžio leidinį – „Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“. Gausiai iliustruotame leidinyje pateikiama išsami informacija apie Lietuvos gamtos paveldo objektus ir paminklus.

Daugiau kaip 200 puslapių leidinyje sužinosite, kas yra gamtos paveldo objektai ir paminklai, kiek iš jų paskelbti valstybės ar savivaldybių saugomais, o kurie iš jų pripažinti gamtos paminklais. Knygoje skaitytojai taip pat supažindinami su gamtos paveldo objektų rūšimis ir jų įvairove, apsaugos ir tvarkymo istorija, objektų apsaugą, tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Šis leidinys – metodinio pobūdžio, todėl jame pateikti bendrieji ir specialieji gamtos paveldo objektų tvarkymo principai ir rekomendacijos, skirti įvairių sričių specialistams, savivaldybių ir visuomenės atstovams, visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie ketina pradėti ar jau pradėjo tvarkyti gamtos paveldo objektus, jų aplinką. Leidinys taip pat bus naudingas ir žemės savininkams bei valdytojams, kurių žemėje yra gamtos paveldo objektų.

Knygoje publikuota net keli šimtai nuotraukų, kuriose atsiskleidžia botaninių gamtos paveldo objektų – medžių išskirtinumas, taip pat iš arti parodomos įdomios moksline bei estetine prasme geologinės struktūros ir geomorfologinės formos, o iš drono užfiksuoti hidrografiniai ir geologiniai gamtos paveldo objektai skaitytojui atskleidžia šių objektų išskirtinę vertę ir unikalumą.

Tikimasi, kad šioje knygoje pateikta praktinė informacija ne tik padės geriau suprasti gamtos paveldo objektų išskirtinumą, jų vertę, bet ir ugdys atsakingą požiūrį į šių objektų tvarkymą, nepažeidžiant pačių objektų ir jų aplinkos taip pat skatins atsakingą jų lankymą.

Prie knygos leidybos prisidėjo įvairų sričių gamtininkai ir ekspertai – V. Rukas ir L. Braškytė, taip pat S. Deveikis, V. Mikulėnas, V. Baronienė ir kiti.

Knyga išleista Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomo projekto „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ lėšomis.

Leidinys „Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“ išleistas lietuvių kalba. Plačiajai visuomenei jis bus pristatomas Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre (Antakalnio g. 25, Vilnius) spalio mėnesį (data bus tikslinama). Knygą visuomet bus galima rasti Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre, taip pat bus galima parsisiųsti elektroninę knygos versiją puslapyje www.vstt.lrv.lt

2020 metų birželio 2 d. Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre vyko konferencija „JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ TYRIMAI LIETUVOS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2020“. Buvo skaitomi 8 moksliniai pranešimai, po konferencijos vyko diskusija su pranešėjais, VSTT specialistais bei dėstytojais bei buvo prieita bendra išvada – skatinti ST specialistų bei jaunųjų tyrėjų tarpusavio bendradarbiavimą.

LEIDINYS

2021 metų balandžio 15 d. įvyko jau antroji konferencija „JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ TYRIMAI LIETUVOS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2021“. Naudojantis „TEAMS“ virtualia platforma. Po konferencijos vyko diskusija su VSTT specialistais, dėstytojais bei studentais.

LEIDINYS

2022 metų balandžio 13 d. įvyko trečioji konferencija „JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ TYRIMAI LIETUVOS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2021“. Po konferencijos vyko diskusija bei geriausio pranešimo rinkimai.

LEIDINYS

Reprezentaciniame gausiai iliustruotame fotoalbume – trumpi svarbiausių šalies gamtinių ekosistemų aprašymai, iliustruoti gyvosios gamtos ir gamtinio kraštovaizdžio fotografijomis. Pristatomos vertingiausios natūralios buveinės, reti, mieli ir įdomūs krašto gyvūnai, augalai ir grybai. Albume atskleidžiamas Lietuvos laukinės gamtos išskirtinumas ir grožis, akcentuojant gyvosios gamtos vertybes, kurios kitose Europos šalyse yra sunykusios ar ypač retos.

 

Leidinio tikslas – ne tik supažindinti skaitytoją su unikalia Lietuvos laukine gamta: pajūriu, pelkėmis, vandenimis, miškais ir pievomis, bet ir sukurti šiltą emocinį ryšį tarp gamtos objekto ir žiūrovo, taip didinant domėjimąsi šalies gamta ir jos puoselėjimu.

 

Leidinį galite rasti čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-13