GAMTOS VERTYBIŲ BŪKLĖ SAUGOMOSE TERITORIJOSE

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pradėjo leisti kasmetinį leidinį „Gamtos vertybių būklė saugomose teritorijose“.

Leidiniuose pristatomos saugomų teritorijų - rezervatų, draustinių, valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir kt. teritorijų, gamtos vertybės, jų būklė, kaita, žmogaus veiklos ir įgyvendintų gamtotvarkos priemonių tiesioginiai ir netiesioginiai rezultatai.

Medžiagą parengė saugomų teritorijų direkcijose daugelį metų dirbantys specialistai, kurių manymu, leidiniuose skelbiama medžiaga gali geriausiai atskleisti parko ar rezervato gamtinę specifiką, unikalumą arba surinktų duomenų originalumą. Straipsniuose pateikta vykdytų monitoringų medžiaga, parodanti atskirų gamtos vertybių būklės kitimo tendencijas.

Dėkojame saugomų teritorijų direkcijų specialistams, pateikusiems straipsnius ir pasidalinusiems sukaupta ilgamete patirtimi bei informacija, stebint gamtos vertybių būklę saugomose teritorijose.

Leidinius galima rasti Saugomų teritorijų nacionalinio lankytojų centro skaitykloje, nacionalinių parkų ir rezervatų direkcijose, lankytojų centruose, o leidinio elektroninį variantą - paspaudę nuorodą:

GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2023 m. - Šis leidinys skirtas nacionalinių ir regioninių parkų aktualijoms, atskleidžiančios gamtos vertybių įtaką žmogaus gyvensenai, gamtos nulemtą gyvenimo būdą, gamtos suteiktas pamokas, kt. Tai VI-asis leidinys apie gamtos ir kultūros vertybes. Anksčiau leidiniai buvo pasiekiami tiek popieriniu formatu, tiek pdf formatu. Šis 6-asis leidinys išleistas profesionaliu pdf formatu ir garsiniu variantu audio bibliotekoje audioteka.lt, kuri turi didelę skaitytojų auditoriją. 

GAMTOS VERTYBIŲ BŪKLĖ SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2022 m.- penktasis serijos „Gamtos vertybės saugomose teritorijose“ leidinys skiriamas šalies regioniniams parkams. Šio leidinio turinys gerokai platesnis nei įprastai, nes jame pateikiama informacija apie regioninių parkų kraštovaizdį ir jo raidą, negyvosios gamtos vertybes, gyvosios gamtos vertybes, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, kultūrinį kraštovaizdį ir kultūros paveldo vertybes. O leidinys pradedamas regioninių parkų sistemos kūrimo istorija. Todėl šio leidinio pavadinimas kiek kitoks „Gamtos ir kultūros vertybės regioniniuose parkuose“.

GAMTOS VERTYBIŲ BŪKLĖ SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2021 m.- Ši knyga dedikuota nacionaliniams parkams, kurių daugelis 2021 m. mini 30-ąsias jų steigimo metines. Taip pat leidinyje pristatomos ir gamtinių rezervatų (Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės) bei Žuvinto biosferos rezervato vertybės.

GAMTOS VERTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2019 m. - leidinyje skelbiami straipsniai apima įvairius regioninius parkus, vieną draustinį ir vieną nacionalinį parką. Jie nepretenduoja į kompleksinį visų saugomų vertybių pristatymą, o labiau gilinasi į atskiras vertybes, problemas. Pristatomų vertybių spektras labai platus: nuo rūšių iki kultūros tradicijų. Taigi įdomios informacijos ras ne tik biologai, bet ir geologai, geografai, kultūros tradicijų puoselėtojai, na ir šiaip visi besidomintys saugomomis teritorijomis.

GAMTOS VERTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2018 m.- šiame leidinyje skelbiami straipsniai apima pakankamai skirtingose Lietuvos dalyse esančius regioninius parkus – nuo Biržų iki Veisiejų ir nuo Švenčionių iki Baltijos, žinoma, nepamirštant ir Vidurio Lietuvos gamtos vertybių.

GAMTOS VERTYBIŲ BŪKLĖ SAUGOMOSE TERITORIJOSE 2017 m.- pirmasis leidinys skirtas aplinkosaugininkams, besimokančiam jaunimui ir kiekvienam saugomų teritorijų lankytojui.

Atnaujinimo data: 2023-12-06