LEIDINYS „GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI. TVARKYMAS“

Leidinys: „Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pristato naujai išleistą metodinio pobūdžio leidinį – „Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“. Gausiai iliustruotame leidinyje pateikiama išsami informacija apie Lietuvos gamtos paveldo objektus ir paminklus.

Daugiau kaip 200 puslapių leidinyje sužinosite, kas yra gamtos paveldo objektai ir paminklai, kiek iš jų paskelbti valstybės ar savivaldybių saugomais, o kurie iš jų pripažinti gamtos paminklais. Knygoje skaitytojai taip pat supažindinami su gamtos paveldo objektų rūšimis ir jų įvairove, apsaugos ir tvarkymo istorija, objektų apsaugą, tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Šis leidinys – metodinio pobūdžio, todėl jame pateikti bendrieji ir specialieji gamtos paveldo objektų tvarkymo principai ir rekomendacijos, skirti įvairių sričių specialistams, savivaldybių ir visuomenės atstovams, visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie ketina pradėti ar jau pradėjo tvarkyti gamtos paveldo objektus, jų aplinką. Leidinys taip pat bus naudingas ir žemės savininkams bei valdytojams, kurių žemėje yra gamtos paveldo objektų.

Knygoje publikuota net keli šimtai nuotraukų, kuriose atsiskleidžia botaninių gamtos paveldo objektų – medžių išskirtinumas, taip pat iš arti parodomos įdomios moksline bei estetine prasme geologinės struktūros ir geomorfologinės formos, o iš drono užfiksuoti hidrografiniai ir geologiniai gamtos paveldo objektai skaitytojui atskleidžia šių objektų išskirtinę vertę ir unikalumą.

Tikimasi, kad šioje knygoje pateikta praktinė informacija ne tik padės geriau suprasti gamtos paveldo objektų išskirtinumą, jų vertę, bet ir ugdys atsakingą požiūrį į šių objektų tvarkymą, nepažeidžiant pačių objektų ir jų aplinkos taip pat skatins atsakingą jų lankymą.

Prie knygos leidybos prisidėjo įvairų sričių gamtininkai ir ekspertai – V. Rukas ir L. Braškytė, taip pat S. Deveikis, V. Mikulėnas, V. Baronienė ir kiti.

Knyga išleista Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomo projekto „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ lėšomis.

Leidinys „Gamtos paveldo objektai. Tvarkymas“ išleistas lietuvių kalba. Plačiajai visuomenei jis bus pristatomas Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre (Antakalnio g. 25, Vilnius) spalio mėnesį (data bus tikslinama). Knygą visuomet bus galima rasti Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre, taip pat bus galima parsisiųsti elektroninę knygos versiją puslapyje www.vstt.lrv.lt

Atnaujinimo data: 2023-12-06