Natura 2000 teritorijų apsaugos įvertinimas

Natura 2000 teritorijų apsaugos įvertinimas

Buveinių ar paukščių apsaugai svarbi teritorija nustatoma vietovėse, kurios atitinka patvirtintus tokių teritorijų atrankos kriterijus ir pasižymi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalies 1 arba 2 punkte nurodytomis sąlygomis. Nustatoma buveinių apsaugai svarbi teritoriją turi būti įtraukta į Europos Komisijos sprendimu patvirtintą biogeografinio regiono Europos Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą.

Tais atvejais, kai vietovė ar jos dalis nepatenka į Lietuvos Respublikos saugomą teritoriją, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos įvertina ar vietovė, kurioje numatoma nustatyti buveinių ar paukščių apsaugai svarbią teritoriją, pasižymi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytomis sąlygomis.

Apsaugos lygio įvertinimo ataskaitos - pažymos:

1. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Kauno ąžuolynas" (LTKAU0020) apsaugos įvertinimo ataskaita. Ribų žemėlapis

2. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Viešinto ežeras" (LTANY0023) apsaugos įvertinimo ataskaita. Ribų žemėlapis

3. Teritorijos dalies, nepatenkančios į buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančią vietovę "Kenos upė" (LTVIN0025) ir į Kenos valstybinį hidrografinį draustinį, apsaugos lygio įvertinimo pažyma

4. Teritorijos dalies, nepatenkančios į buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančią vietovę "Vilnios upės slėnis ties Mickūnais" (LTVIN0032) ir į Vilnios valstybinį hidrografinį draustinį, apsaugos lygio įvertinimo pažyma

5. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės Vygris ir Beržinis (LTVIK0009) apsaugos įvertinimo ataskaita su priedu (siūlomos tvirtinti BAST ribų žemėlapiu)

6. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Nemuno slėnis ties Palėkiais" (LTJUR0014) apsaugos įvertinimo ataskaita.

7. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Nedzingės ir Amarnios upės" (LTVAR0026) apsaugos įvertinimo ataskaita

8. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Dubravos sengirė" (LTKAU0013) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita 

9. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Būdos ir Pravieniškių miškai“ (LTKAI0005) dalies, nepatenkančios į Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligoną, apsaugos lygio įvertinimo pažyma 

10. Vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus "Pagramančio regioninis parkas" (LTTAU0008) teritorijos dalies, nepatenkančios į Pagramančio regioninį parką, apsaugos lygio įvertinimo pažyma

11. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Nemuno slėnis ties Palėkiais" (LTJUR0014) apsaugos įvertinimo ataskaita (2020 m. gruodžio 30 d. ataskaitos Nr. B2-15 korektūra)

12. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Šešuvies upės slėnis žemiau Molavėnų" (LTRAS0005) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

13. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Merkio ir Šalčios upių santaka" (LTVAR0028) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

14. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Perdalės ežeras" (LTKEL0025) apsaugos įvertinimo ataskaita

15. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Versekos upė" (LTVAR0016) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

16. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Jusinės upė" (LTVIN0033) apsaugos įvertinimo ataskaita

17. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Bestraigiškių kaimo apylinkės" (LTLAZ0037) apsaugos įvertinimo ataskaita

18. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Bražuolės upės slėniai ties Gratiškėmis" (LTTRA0023) apsaugos įvertinimo ataskaita

19. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Bražuolės upės slėnis žemiau Vilūniškių“ (LTTRA0026) apsaugos įvertinimo ataskaita

20. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Burokaraisčio ežeras“ (LTVAR0030) apsaugos įvertinimo ataskaita

21. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Drapalių kaimo apylinkės“ (LTDRU0004) apsaugos įvertinimo ataskaita

22. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Dubysos vidurupis ir žemupys“ dalies (LTRAS0002) apsaugos įvertinimo ataskaita

23. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Juodo Kauknorio ežeras“ (LTLAZ0044) apsaugos įvertinimo ataskaita

24. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Kiemeliškių kaimo apylinkės“ (LTTRA0022) apsaugos įvertinimo ataskaita

25. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Lieležerio ir Pašilių ežero kompleksas" (LTPAN0013) apsaugos įvertinimo ataskaita

26. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Liubavo kaimo apylinkės“(LTKAL0001) apsaugos įvertinimo ataskaita

27. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Margų kaimo apylinkės“ (LTLAZ0035) apsaugos įvertinimo ataskaita

28. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Nedzingio ežeras“ (LTVAR0031) apsaugos įvertinimo ataskaita

29. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Rietavo miškai“ (LTPLU0010) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

30. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Žalioji giria“ (LTPAN0006) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

31. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Kraštinės miškas" (LTKRE0008) apsaugos įvertinimo ataskaita

32. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Avižienių miškas" (LTLAZ0041) apsaugos įvertinimo ataskaita

33. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Stračiūnų kaimo apylinkės" (LTLAZ0039) apsaugos įvertinimo ataskaita

34. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Baltijos Šventosios upė" (LTKRE0006) apsaugos įvertinimo ataskaita

35. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Šlavantų kaimo apylinkės" (LTLAZ0040) apsaugos įvertinimo ataskaita

36. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Večių miškas" (LTSKU0008) apsaugos įvertinimo ataskaita

37. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Tyklio ežeras ir Tyklės miškas" (LTKEL0026) apsaugos įvertinimo ataskaita

38. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Kalnaberžės miškas" (LTKED0023) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

39. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Rėkyvos pelkė" (LTSIA0005) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

40. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Šveicarijos miškas" dalies (LTVIN0002) apsaugos įvertinimo ataskaita

41. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Kurklių miškas" dalies (LTRAD0005) apsaugos įvertinimo ataskaita

42. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Ąžuolijos miškas" dalies (LTUTE0010) apsaugos įvertinimo ataskaita

43. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Skapagirio miškas" (LTKUP0004) apsaugos įvertinimo ataskaita

44. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Nemunėlio vidurupis"(LTBIR0003) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

45. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Kučiuliškės kaimo apylinkės" dalies (LTLAZ0001) apsaugos įvertinimo ataskaita

46. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Šešuvies upė žemiau Pašešuvio" (LTTAU0007) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

47. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Drūkšių ežeras" (LTZAR0029) apsaugos įvertinimo ataskaita

48. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Gelžio ežeras" (LTTEL0011) apsaugos įvertinimo ataskaita

49. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Minijos upė" (LTKLA0007) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

50. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Viliukų miškas" (LTUKM0008) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

51. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Gaižiūnai" (LTJOA0006) apsaugos įvertinimo ataskaita

52. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Balčios upė" (LTRAS0007) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-22