Regioninis parkas įsteigtas 1992 m.
Regioninio parko plotas 17 721 ha*
Metelių regioninio parko interneto svetainė

Metelių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“(Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti išsaugoti didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų ir jų apylinkių kraštovaizdį, jų gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų dubumos su Dusios, Metelio ir Obelijos ežerais ir jos apylinkių kraštovaizdį, unikalų moreninį Teizų masyvą su pailgos formos kalvomis, pakraštinių moreninių darinių masyvą su stambiomis plokščiakalvėmis Žagarių apylinkėse; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų – piliakalnių kompleksus bei gatvinius kaimus.

Metelių regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Metelių regioninio parko direkcija.

METELIŲ REGIONINIO PARKO IŠSKIRTINĖ VERTĖ

Metelių regioninio parko centrinėje dalyje tyvuliuoja trys didieji Dzūkijos ežerai: Dusia, Metelys ir Obelija. Dėl smėlėtų ir plačių atabradų Dusios ir Metelio pakrantes pamėgo poilsiautojai. Rudenį ežeruose apsistoja gausūs migruojančių paukščių pulkai. Didelę reljefo formų įvairovę suformavo ledynai. Nuo kalvų ir piliakalnių viršūnių atsiveria kerintys kraštovaizdžiai. Nedidelėse tarp kalvų tyvuliuojančiose kūdrose ir pelkėse gyvena ir veisiasi ypač reti, visoje Europoje saugomi baliniai vėžliai. Aukščiausioje parko vietoje ošia Trako miškas. Tai vienintelė Lietuvos vieta, kurioje natūraliai auga bekočio ąžuolo giraitės. Šių ąžuolų kamienai yra aukštesni ir laibesni, o gilių kepurėlės tvirtinasi prie šakutės be jokio kotelio.

Atnaujinimo data: 2023-12-06