Ataskaitos Europos Komisijai apie Paukščių direktyvos įgyvendinimą Lietuvoje

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvos dėl laukinių paukščių apsaugos 2009/147/EB (toliau Paukščių direktyva) 12 straipsnis numato, kad Valstybės narės kas 3 metai (2008 metais suvienodinta su Buveinių direktyva ir teikiama kas 6 metus) teikia ataskaitas (toliau Ataskaita) Europos Komisijai apie Paukščių direktyvos įgyvendinimą šalyje.

Paukščių direktyvos 12 straipsnis nusako:

1. Kas trejus metus, skaičiuojant nuo 1981 m. balandžio 7 d., valstybės narės Komisijai siunčia ataskaitą apie pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų taikymą.
2. Remdamasi 1 dalyje nurodyta informacija, Komisija kas trejus metus rengia bendrą ataskaitą. Ataskaitos projekto dalis, kurioje apimama tam tikros valstybės narės pateikta informacija, siunčiama patikrinti tos valstybės narės institucijoms. Galutinis ataskaitos variantas siunčiamas valstybėms narėms.

Kviečiame susipažinti su 2013-2018 metų laikotarpio Ataskaitomis:

Paukščių rūšių vertinimo apibendrinimas

Bendroji Paukščių direktyvos ataskaita

Visų paukščių rūšių ataskaitos

Atnaujinimo data: 2023-12-06