ŽYGIS „VIEŠVILĖS REZERVATO PASLAPTYS“

Data

2022 05 25

Įvertinimas
0
1920x1080-Viesvile-galut.jpg

Žygio “Viešvilės rezervato paslaptys“ dalyviai sužinos kraštovaizdžio ir pelkėdaros susidarymo priežastis ir pelkių svarbą mūsų gyvenime, mitologinių žaltvyksčių susidarymo priežastis, kaip vilkai pasitarnauja kurtinių gerbūviui, kaip Karšuvos giria galimai pasitarnavo Prūsijos kunigaikštystės, o vėliau ir valstybės susikūrimui ir kaip atsirado Kaskalnio vietovardis.

Nedaug mūsų šalyje išliko vietų su laukine, civilizacijos beveik nepaliesta gamta. Kone visi didieji pelkynai nusausinti, daugelyje kasamos durpės. Vargiai berasime ir didesnių upelių, kurie tekėtų vien tik miškinga ar pelkėta teritorija ir jų aukštupiai būtų nekanalizuoti. Kirvio neliestų miškų iš viso seniai nelikę, - teigia rezervato vyr. reindžeris ir žygio vedlys Saulius Bartminas.

Rezervatas – griežčiausią apsaugos statusą turinti teritorija. Čia uždrausta bet kokia žmogaus ūkinė veikla. Tuo siekiama sudaryti sąlygas gamtai tvarkytis pačiai, kaip priešistoriniais laikais. Yra daugybė augalų, gyvūnų ir grybų rūšių, kurių išlikimui būtinas neliečiamas, trūnijančios medienos pilnas miškas ar paprasčiausia ramybė. Rezervatas tarnauja estetiniams, ekologinės pusiausvyros palaikymo ir praktiniams poreikiams. Daugelio gal būt nykstančių organizmų savybės iki šiol mokslo dar neatskleistos ir tebelaukia progos pasitarnauti mūsų poreikiams.

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas jauniausias iš šiuo metu esančių keturių rezervatų Lietuvoje, tai pat NATURA 2000 teritorija. Šiaurinė ir didžioji jo dalis yra Tauragės rajono pietiniame pakraštyje. Pietinė dalis siaura juosta įsiterpia į Jurbarko rajoną link Viešvilės miestelio. Dabartinis rezervato plotas – 3459 ha. Rezervato paskirtis -išsaugoti natūralią Viešvilės baseino su Artosios, Gličio pelkėmis ir jas supančiais Karšuvos girios miškais ekosistemą Karšuvos žemumoje, taip pat tik jai būdingą ir retą augaliją bei gyvūniją, ypač - margųjų upėtakių nerštavietes Viešvilės upėje.

Renginio laikas: 2022 gegužės 26 d. 17:30-20.30

Žygio trukmė: 3 val.

Žygio startas ir finišas: Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen. LT-73145 Tauragės raj. (55.177, 22.472)

Žygis nemokamas. Dalyvių skaičius ribotas, registracijos į renginį formą rasite čia

O tuos, kurie negalės atvykti į žygį, tiesioginę renginio transliaciją su LRT Radijų laidų vedėju, žurnalistu Ignu Krupavičiumi kviečiame stebėti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Facebook paskyroje 

SAUgoma ir TAU!