ŽIEMOJANČIŲ VANDENS PAUKŠČIŲ APSKAITA

Data

2021 01 22

Įvertinimas
0
Žiemojančios antys. Anykščių regioninio parko direkcijos foto.
Žiemojančios antys. Anykščių regioninio parko direkcijos foto.

Kaip ir kiekvienais metais saugomų teritorijų direkcijos dalyvauja Lietuvos ornitologų draugijos organizuojamose žiemojančių vandens paukščių apskaitoje. Skaičiuojami žiemoti pasiliekantys paukščiai mūsų šalies vidaus vandenyse. 

Lietuvoje žiemojančių vandens paukščių apskaitos vykdomos nuo 2010 metų.  Tarptautinių vandens paukščių apskaitų (angl. International Waterbird Census (IWC)) informacija tapo svarbi vandens ir pelkių paukščių apsaugai visame pasaulyje.

Apskaitos, kaip ir kiekvienais metais, turi būti vykdomos sausio 9 – 21 dienomis.

Žemaitijos nacionalinio parko ekologai pagal LOD rekomendacijas jau skaičiavo žiemojančius vandens sparnuočius. Sausio pirmąjį dešimtadienį didžiuosiuose Žemaitijos nacionalinio parko ežeruose dar galima buvo grožėtis įvairiais vandens paukščiais:  gulbėmis nebylėmis, didžiaisiais dančiasnapiais, klykuolėmis ir kitais.

Pradėjus spausti šaltukui, sausio 10 dieną jau visiškai ledu pasidengė Žiedelio, Beržoro ežerai, Platelių ežero pietinės dalies įlankos. O sausio 15 dieną ledas jau kaustė didžiąją Platelių ežero dalį. Po kelias, grupelėmis ir net pavieniui gulbės nebylės tupėjo ant ledo visai arti jachtklubo, taip keldamos žmonių susirūpinimą, ar joms kas nors nenutiks.

Važiuojant keliu nuo Tilvikų link Plungės ties Kulių gyvenviete užfiksuota pietvakarių kryptimi skrendančių didžiųjų kormoranų virtinė. Jų buvo apie 200, o gal ir daugiau. Tai labai neįprastas reiškinys žiemos metu, nes šie paukščiai žiemoti išskrenda į Viduržemio jūros pakrantes – Prancūziją, Kroatiją, Ispaniją, kitas šiltas šalis.
Prie Platelių ežero apžiūrėti visi neužšalę vandens plotai. Ant ledo tupinčios gulbės nebylės buvo gyvybingos, plasnojo sparnais, vaikščiojo ir net perskridinėjo iš vienos vietos į kitą.  Gulbių nebylių suskaičiavome 22, iš jų 9 buvo jaunikliai. Virš ežero klykaudamos praskrido 7 gulbės giesmininkės.  Dar buvo 192 kuoduotųjų ančių, 72 didžiosios antys, 5 didieji dančiasnapiai ir apie 10  žilųjų ančių, kurios  retos mūsų krašto vidaus vandenyse. Buvo dar vandens paukščių, kurių nepavyko apibūdinti. 

Sausio 16 dieną ežerą dar labiau sukaustė ledas, ant jo matėsi tik 4 suaugusios gulbės nebylės ir 2 pernykščiai jaunikliai, iš neužšalusio ploto į kitą perskridinėjo būrelis didžiųjų ančių. Kiti vandens paukščiai sėkmingai pasitraukė.

Parengta pagal Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos informaciją.