VSTT TEIKIA PARAIŠKĄ TARPTAUTINEI DVYNIŲ PROGRAMAI

Data

2020 11 27

Įvertinimas
0
Dvynių projektas.png

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (VSTT) kartu su partneriais iš Austrijos ir Prancūzijos teikia paraišką Dvynių (angl. Twinning) programai. Šalis, kuriai bus perteikta Europos Sąjungos šalių gamtosauginė ir vadybinė patirtis – Armėnija. 

Dvynių programa yra Europos Sąjungos priemonė, skirta instituciniam bendradarbiavimui tarp viešojo administravimo institucijų: ES valstybių narių ir pagalbą gaunančių ne ES valstybių narių.

Austrijos, Lietuvos ir Prancūzijos teikiamo projekto pavadinimas – „Sustiprinta Armėnijos biologinės įvairovės apsauga ir darnus naudojimas dermėje su Europos standartais“. Tikslas – sustiprinti Armėnijos Aplinkos ministerijos gebėjimus įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus biologinės įvairovės srityje. Projekto eigoje dalyvautų apie 10 įvairiausių gamtosauginių institucijų.

Projektas susideda iš trijų komponentų: 
•    Biologinės įvairovės apsaugą reglamentuojančių teisės aktų sistemos suderinimas su ES direktyvų reikalavimais (parengti naujus įstatymų ar jų priedų, kitų teisės aktų projektus), 
•    Institucinių ir profesionalių gebėjimų sustiprinimas siekiant efektyviai įgyvendinti naujus biologinės įvairovės apsaugą reglamentuojančius teisės aktus (pasiūlyti naują institucinę sistemą/struktūrą reikalingą 1 komponente parengtiems teisės aktams įgyvendinti, parengti mokymų programą, organizuoti specialistų mokymus, įskaitant mokomuosius vizitus ES šalyse), 
•    Visų lygmenų kompetentingų institucijų, taip pat visuomenės biologinės įvairovės teisinės apsaugos poreikio suvokimo, žinomumo padidinimas (pasiūlyti strateginį požiūrį komunikacijos srityje, sukurti prielaidas teisės aktų pasikeitimams įgyvendinti, t. y. informuoti visus proceso dalyvius, sušvelninti jų požiūrį į teisės aktų pasikeitimus).

Lietuvai atstovautų Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM. Būtų įtraukta nemažai gamtosaugos ekspertų, mokslininkų, specialistų. Lietuva atliktų institucinės sistemos, funkcijų analizę, parengtų rekomendacijas jai tobulinti; organizuotų mokymus įvairiomis formomis, parengtų mokymų metodikas, organizuotų praktinius seminarus saugomose teritorijose. 

Dvynių programos finansavimui gauti paprastai vyksta konkursas. Laimi kelių ES šalių partnerių geriausiai parengtas projektas. 

Projekto „Sustiprinta Armėnijos biologinės įvairovės apsauga ir darnus naudojimas dermėje su Europos standartais“ pristatymas nuotoliniu būdu vyks lapkričio 27 d. Rezultatai ir Dvynių programos laimėtojas paaiškės kitų metų pradžioje.