SIEKIAMA KUO SKAIDRESNIO PLANAVIMO PROCESO

Data

2021 10 20

Įvertinimas
0
DJI_0030.JPG

Saugomų teritorijų sistema užima apie 17,63 procentų šalies ploto. Pastarąjį dešimtmetį buvo koreguotos, iš naujo nustatytos ar kitaip keistos daugiau kaip 50-ies įvairių tipų saugomų teritorijų ribos. Specialiųjų  tyrimų tarnyba atliko korupcijos rizikos analizę Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos veiklos srityse. Džiaugiamės, kad jokie pažeidimo, piktnaudžiavimo faktai nenustatyti.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad koreguojant saugomų teritorijų ribas, galimi korupcijos rizikos veiksniai, pasiūlytos priemonės kuo skaidresniam planavimo procesui užtikrinti. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba įvertins išsakytas pastabas ir parengs atsakymą.

Nustatyta, kad gali nutikti taip, jog nepagrįstai bus išimti tam tikri vertingi plotai koreguojant esamų saugomų teritorijų ribas arba priešingai - bus įtraukti nevertingi plotai. Keičiant, koreguojant, tikslinant ar nustatant saugomų teritorijų ribas, teritorijų planavimo dokumentuose naudojamos bendro pobūdžio tezės, kurios neatspindi ir neįrodo individualaus kiekvienos saugomos teritorijos ribų, zonų keitimo poreikio ar būtinybės.

Aktyviai vykdydama planavimo procesus ir siekdama skaidrumo, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba vertina gautas pastabas, patarimus ir pateiks siūlymus, kaip kuo konkrečiau įvardyti saugomas vertybes, vertingus kraštovaizdžio, biologinės įvairovės plotus. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba atsakymus Specialiųjų tyrimų tarnybai pateiks artimiausiu metu. VSTT visuomet siekė ir siekia kuo aiškesnio, skaidresnio proceso nustatant, keičiant saugomų teritorijų ribas.