PRATĘSIAMAS KVIETIMAS IŠPIRKTI VERTINGUS GAMTAI MIŠKO SKLYPUS

Data

2023 06 06

Įvertinimas
0
Kęstučio Katiliaus nuotrauka
Kęstučio Katiliaus nuotrauka

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos įgyvendindama 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 ( „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“) pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ (toliau – Priemonė) veiklas, pratęsia pasiūlymų teikimą iki š.m. birželio 30 d. ir kviečia privačių miškų savininkus teikti pasiūlymus išpirkti gamtiniu požiūriu vertingą miško sklypą ar sudaryti apsaugos sutartis dėl miško sklype esančių gamtinių vertybių apsaugos ir gauti vienkartines kompensacijas.

Miško savininkas turi įvertinti, ar jo žemės sklypas atitinka visus šiuos pagrindinius kriterijus: 
1) žemės sklypas patenka „Natura 2000“ tinklo teritoriją*;
2) miško žemės sklypas ar jo dalis einamaisiais deklaravimo metais nėra deklaruotas pagal Kaimo plėtros priemonės veiklą „Parama Natura 2000 miškuose“;
3) žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – miško arba žemės ūkio, bet sklype yra miško naudmenų; 
4) siūlomas parduoti sklypas turi turėti tiksliuosius kadastrinius matavimus arba sklypo savininkas įsipareigoja per 3 mėn. (po kvietimo sudaryti sandorį gavimo) savo lėšoms atlikti šiuos matavimus;
5) žemės sklype, kuriame yra aptiktos (inventorizuotos) Europos Bendrijos svarbos miško buveinės ir (ar) Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinės, jau taikoma arba turi būti nustatyta būtinoji apsaugos priemonė, kuria siekiama visiškai panaikinti teisę vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba reikalaujama reikšmingą dalį medienos palikti miške visam laikui neiškirstą.

„Natura 2000“ teritorija – teritorija įtraukta į Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, patvirtintą aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymu Nr. D1-210, arba įtraukta į Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2018-04-19 įsakymu Nr. D1-317. Geografinė informacija apie „Natura 2000“ tinklo teritorijų plotus skelbiama Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre.

Priemonės veiklomis siekiama išsaugoti privačiuose miškuose esančias gamtines vertybes bei pasiūlyti privačių sklypų savininkams patrauklius kompensavimo būdus – parduoti sklypą valstybės nuosavybėn ar sudaryti apsaugos sutartį dėl sklype esančių Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių ar saugomų rūšių buveinių apsaugos ir gauti vienkartinę kompensaciją.

Miško savininkai, kurie nutars sudaryti individualias miško buveinių apsaugos sutartis ar parduoti mišką valstybei, gali siųsti prašymus Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos iki 2023 m. birželio 30 d. elektroniniu paštu [email protected], nurodant miško valdos kadastrinį ir (ar) unikalų numerį, adresą bei savininką –(us). Pažymime, jei žemės sklypas turi kelis bendrasavininkus, visi bendrasavininkai turi sutikti parduoti žemės sklypą valstybei ar sudaryti apsaugos sutartį.

Daugiau informacijos apie Priemonę galite rasti paspaudę šią nuorodą https://am.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/issaugoti-biologine-ivairove bei pasirinkę dokumentą „Pagrindimas“.

Priemonės veiklos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.