PAVASARIS – JAUTRUS PERIODAS GAMTOJE

Data

2021 04 20

Įvertinimas
0
Kraujalakinis melsvys. Nuotrauka - Ritos Grinienės
Kraujalakinis melsvys. Nuotrauka - Ritos Grinienės

Pavasarį skubame į gamtą - pasidžiaugti žaluma ir bundančia gamta... Tačiau nereiktų pamiršti, kad pavasaris jautrus periodas gamtoje: pradeda perėti paukščiai, gyvūnai atsiveda jauniklius, atsibunda vabzdžiai.

Kaip mėgsta sakyti žinomas gamtininkas Marius Čepulis, „gamta - ne mūsų namai“ ir žmogus turi joje elgtis kaip svečias – atsargiai, pagarbiai ir tausojančiai. Miškuose, pievose, pelkėse, vandens telkiniuose gyvena tūkstančiai biologinės įvairovės rūšių, nemaža jų dalis – retos ir saugomos.

Primename, kad vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. yra draudžiama lankytis ornitologiniuose, teriologiniuose, herpetologiniuose ir entomologiniuose, telmologiniuose draustiniuose. 

Išimtys yra taikomos, kai:
a) atliekami žemės ar miškų ūkio darbai;
b) vykdomi draustinio tvarkymo darbai ir jiems vykdyti yra gautas už draustinio apsaugą atsakingos institucijos pritarimas;
c) vykdomi aplinkos tyrimo, aplinkos monitoringo, mokslo tiriamieji darbai ir jiems vykdyti yra gautas už draustinio apsaugą atsakingos institucijos pritarimas;
d) vykdoma aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, saugomų teritorijų kontrolė;
e) lankomi ir (ar) eksploatuojami šiose teritorijose esantys statiniai, taip pat atliekami ekstremaliųjų įvykių ir (ar) avarijų padarinių likvidavimo darbai;
f) nustatytas draudimo lankytis laikotarpis aplinkos ministro įsakymu paankstintas arba pratęstas ne ilgiau kaip 30 dienų.

Daugiau apie draustinių rūšis galite rasti - https://vstt.lrv.lt/lt/saugomu-teritoriju-sistema/draustiniai  

Taip pat primename, kad pavasarį negalima deginti sausos žolės. Degančiuose pievose sudega vabzdžiai, gyvūnai, čia perintys paukščiai. Nuo liepsnojančios žolės, ypač užsidegus durpynams, labai padidėja oro tarša. Gamta patiria milžiniškus nuostolius.

Primename, kad daugiau informacijos apie Lietuvos saugomas teritorijas galite rasti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM interneto svetainėse: vstt.lrv.lt  ir saugoma.lt 

Saugomų teritorijų ribas galima peržiūrėti ST valstybės kadastre https://stk.am.lt/  Pasirinkus rubriką „Statistinė informacija“, galima išsifiltruoti sąrašą apie saugomas teritorijas įvairiais pjūviais. Prisijungus per el. valdžios vartus, galima atsisiųsti saugomų teritorijų GIS duomenis.