PASIŪLYTI VERTINGIAUSI LIETUVOS KRAŠTOVAIZDŽIO APŽVALGOS TAŠKAI 

Data

2021 12 10

Įvertinimas
0
Asvejos reg. parkas_Dubingiu_piliaviete_maza.JPG

Koordinuojant Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijų, savivaldybių, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos specialistai išrinko vertingiausius mūsų krašto apžvalgos taškus. Sudaryti vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų ir vizualiai raiškių gamtos, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apžvalgos taškų sąrašai, kurie bus pateikti visuomenės vertinimui. Galutiniai sąrašai vėliau bus tvirtinami Aplinkos ministro įsakymu.

Specialistų pasiūlytų vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų sąraše – beveik 400 taškai. Tarp vertingiausių panoramų rasite Ladakalnį Aukštaitijos nacionaliniame parke, Nemuno - Merkio santaką Dzūkijos nacionaliniame parke, taip pat Medvėgalio kalno, Šatrijos kalno, Sprūdės piliakalnio regyklas Varnių regioniniame parke,  Seredžiaus piliakalnio regyklą Panemunių regioniniame parke, Dubingių piliavietę Asvejos regioniniame parke, Girnikų kalno regykla Kurtuvėnų regioniniame parke ir kitas apžvalgos vietas. 

Tokių sąrašų reikia planuojant ypatinguosius statinius, pasižyminčius dideliu aukščiu, pvz. vėjo elektrines, kai ypatingas dėmesys skiriamas vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimui.

Siekiant aiškaus poveikio kraštovaizdžiui vertinimo kriterijų reglamentavimo, vienodo jų taikymo visoms veikloms, ir atsižvelgiant į tai, kad vėjo elektrinių  atsiradimas gali daryti žymų poveikį vertingoms, atviroms ir saugomoms kraštovaizdžio erdvėms, 2021 m. liepos mėn. buvo patikslintas Poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas. Jame nustatyta, kad numatomas aukštų statinių reikšmingas poveikis kraštovaizdžiui nustatomas trejais atvejais, kai:
1. aukšti statiniai patenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane nustatytus ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves bei labai didelio ir didelio estetinio potencialo ypač ir vidutiniškai raiškius kraštovaizdžio kompleksus (toliau – YSK arealai) (tai sudaro apie 32 proc. šalies ploto);
2. aukšti statiniai nepatenka į YSK arealus, bet bus matomi vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos lauke didesniu kaip 2,50º vertikalaus matymo kampu iš tuose arealuose esančių apžvalgos taškų (1 sąrašas);
3. aukšti statiniai nepatenka į YSK arealus, bet bus matomi vizualiai raiškių gamtos ir (ar) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (toliau – vizualiai raiškūs objektai) apžvalgos lauke stebint juos iš apžvalgos taškų (2 sąrašas).

Iš viso per abu sąrašus tai papildomai paliestų apie 1 proc. šalies ploto ir kartu paėmus su YSK arealais siektų trečdalį šalies ploto (apie 33 proc.).
Su sąrašų projektais galima susipažinti čia:
Vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų sąrašas
Vizualiai raiškių gamtos ir (ar) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apžvalgos taškų sąrašas

Kaip minėta, vietos gyventojai, organizuotos pilietinės visuomenės grupės, ekspertai, valstybinės institucijos, asociacijos, organizacijos ir kiti suinteresuoti asmenys yra kviečiami dalyvauti nuotoliniame susitikime ir išsakyti savo nuomonę. Viešosios konsultacijos tikslas – aptarti sudarytus sąrašus su visuomene, poveikio aplinkai vertinimo ekspertais, institucijomis.

Pagal viešųjų konsultacijų metu pateiktus motyvuotus pasiūlymus bus tikslinami vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų ir vizualiai raiškių gamtos ir (ar) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apžvalgos taškų sąrašai.

Kaip dalyvauti konsultacijoje? 2021 m. gruodžio mėn. 16 d. 13 val. kviečiame dalyvauti TEAMS susitikime. Prisijungti galėsite per šią nuorodą.

Pastabas, pasiūlymus dėl sąrašų prašome iki š. m. gruodžio 14 d. siųsti ir el. paštu: eduardas.vaitkevicius@am.lt