PAPILĖS ATODANGA NAUJAI PRITAIKYTA LANKYMUI

Data

2021 02 18

Įvertinimas
1
Papiles atodanga2.jpg

Ventos regioniniame parke šalia Ventos upės galima prisiliesti prie Juros periodo uolienų, kurių amžius siekia apie 200 milijonų metų. Geologinėje mokslinėje literatūroje Papilė minima nuo 1827 metų. Ypač vertingas 20 m aukščio ir 130 m ilgio gamtos paminklas - Papilės atodanga, kuri Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM iniciatyva naujai sutvarkyta ir pritaikyta lankymui.

Juros periodo uolienose, kurios kitur Europoje glūdi 60 – 300 m gylyje ir tik Papilės apylinkėse atsiveria žemės paviršiuje, gausu to meto smulkių gyvūnų liekanų, vadinamų fosilijomis. Taip pat randama amonitų, dvigeldžių ir kitokių moliuskų kiaukutų. Iš viso Papilės atodangose mokslininkai aptiko ir aprašė apie 300 Juros periodo gyvūnų liekanų bei fragmentų.

Jura vadinamas vidurinis mezozojaus eros etapas, prasidėjęs prieš 200 milijonus metų ir trukęs apie 60 milijonų metų. Tuo metu daugelį dabartinio Europos žemyno sričių sėmė vanduo, buvo šilta ir drėgna, vešėjo milžiniški papartynai.  Juros periodo laikais atsirado ir karaliavo milžiniški ropliai, vadinamieji dinozaurai.

Papilės Juros periodo atodangos išsaugojimo tikslas - išsaugoti pačią reikšmingiausią Ventos slėnyje atodangą su vėlyvosios Juros Kelovėjo amžiuje susisluoksniavusių uolienų išeigomis.
Papilės atodanga buvo tvarkoma įgyvendinant projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas lankymui II". Projekto vienas tikslų – užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų. 

Prie Papilės atodangos esančioje teritorijoje demontuota buvusi pavėsinė, atraminė sienutė ir kiti elementai. Atodanga buvo pritaikyta lankymui dar 2006 metais. Deja bėgant metams pavėsinė sunyko, infrastruktūra paseno. 

Projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas lankymui II" metu vykdyti nauji Papilės atodangos tvarkymo darbai: duobių užpylimas, šlaitų sutvirtinimas, krūmų šalinimas ir kt. Naujai įrengta baidarių išlipimo vieta su minimalia rekreacine infrastruktūra. Regykloje įrengti nauji apsauginiai atitvarai ir suoliukai, primenantys dinozauro siluetą. Įrengtas specialus informacinis stendas, kuriame pavaizduoti Papilės atodangos geologiniai sluoksniai, kita aktuali informacija. 

Projekto iniciatorė – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, o partnerė – Ventos regioninio parko direkcija. 

Valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo paminklas Papilės atodanga yra vienas svarbiausių objektų net tik Ventos regioniniame parke ar Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.