NENDRYNŲ ŠALINIMAS KURŠIŲ MARIOSE

Data

2021 05 03

Įvertinimas
0
Amfibija.jpg

Šiais metais Kuršių nerijos nacionaliniame parke startuoja projektas –  gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000” teritorijose (II) Nendrynų šalinimas Kuršių marių pakrantėje“. Projektas bus vykdomas bus vykdomas 2021-2023 metais. 

Marių pakrantėje suvešėjus nendrynams – išnyksta smėlėto skalaujamo kranto ir atvirų seklių įlankų tipų buveinės, kuriuose auga reti ir saugomi augalai (pvz.: vandeninė plaumuonė), maitinasi paukščiai (pvz.: urvinė antis). 

Dėl nendrynų išplitimo, nebelikus natūralių buveinių, urvinės antys maisto ieško nuožulniose marių krantinėse miesteliuose. Laukiniai paukščiai bijo žmonių, todėl joms maitinimosi sąlygos yra prastos. Urvinės antys maitinasi ant krantinės augančiomis žolėmis, nors galėtų misti smėlyje gyvenančiomis kirmėlėmis, moliuskais.

Vienintelė galimybė situaciją keisti – nendrynų užimamų plotų mažinimas. Kaip viena iš pagrindinių priemonių siekiant atkurti atviras pakrančių buveines yra reguliarus nendrynų šienavimas.

Šiam tikslui bus naudojama unikali šlapynių ir seklių ežerų priežiūros technika – amfibija Truxor DM 4700B, kuri buvo atgabenta į Kuršių nerijos nacionalinį parką.

Numatyta, kad amfibija kirs perteklinę vandens augaliją, taip formuojant retus nendrynus ir didinant ištisinių nendrynų fragmentaciją, augaliją transportuos bei atliks kitus darbus, kurių metu bus suformuojamos protakos. Tai padės sumažinti EB svarbos buveinės (1150* Lagūnos) lokalią eutrofikaciją ir sudarys palankesnes sąlygas tipinėms buveinės rūšims ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytoms augalų bei gyvūnų rūšims.

Projekto veikla įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“.

Parengta pagal Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos informaciją