NAUJAS DZŪKIJOS-SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS TINKLALAPIS

Data

2022 08 18

Įvertinimas
0
Svetaine1.png

Informaciją apie Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos veiklą ir aktualijas nuo šiol interesantai gali rasti interneto svetainėje https://dzukijossuvalkijosstd.lrv.lt. Čia sudėti ir šios naujos direkcijos, kuri apjungė buvusias Aukštadvario, Dieveniškių, Metelių, Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Veisiejų, Vištyčio regioninių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato direkcijas, kontaktai.

Naujas institucinis Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos tinklalapis sukurtas pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų,  įstaigų interneto svetainėms aprašą. Dauguma valstybinių įstaigų turi atnaujintas interneto svetaines su domeno dalimi ...lrv.lt. 

Tikslas - sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės institucijas  ir įstaigas, parengtus norminių teisės aktų projektus ir su jais susijusią informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą.

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos naujame tinklalapyje pateikti pagrindiniai veiklos tikslai: išsaugoti kraštovaizdį, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, išsaugoti biologinę įvairovę (ekosistemas, natūralias buveines ir rūšis), sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams, sudaryti sąlygas rekreacijai, pažintiniam turizmui, propaguoti etnokultūros tradicijas ir kita. 

Nauja interneto svetainė nuolatos pasipildo naujienomis, informacija apie žaliuosius renginius – kas vyksta Aukštadvario, Dieveniškių, Metelių, Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Veisiejų, Vištyčio regioniniuose parkuose ir Žuvinto biosferos rezervate. 

Tinklalapyje patogiai lankytojui sudėta visa informacija apie minėtų parkų ir rezervato lankytojų centrus, jų darbo laiką - https://dzukijossuvalkijosstd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lankytoju-centrai . Primename, kad šie lankytojų centrai dirba vienodu darbo grafiku: nuo antradienio iki šeštadienio – 9 iki 18 val., o nedirba sekmadieniais ir pirmadieniais. 

Rubrikoje „Teisinė informacija“ galima rasti teisės aktus ir jų projektus, pažeidimus, taip pat tyrimus ir analizes.

Rubrikoje „Administracinė informacija“ pateikti direkcijos nuostatai, planavimo dokumentai,  informacija apie viešuosius prikimus, laisvas darbo vietas ir kita. 
Nauja Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos interneto svetainė https://dzukijossuvalkijosstd.lrv.lt nuolatos pildoma. Jeigu interesantams kiltų klausimų, visuomet galima pasiskambinti bendruoju direkcijos telefonu - (8 315) 49540. 

Primename, kad jau veikia ir Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos paskyra socialiniame tinkle „Facebook“. Čia galima rasti įdomesnės informacijos apie saugomas teritorijas, biologinę įvairovę, gamtos paminklus, kitas lankytinas vietas. Čia pirmiausiai pateikiami renginiai, žaliosios edukacijos ir gamtinės ekskursijos.