NAUDINGOS GAMTOSAUGINĖS PATIRTYS

Data

2021 11 11

Įvertinimas
0
amalvo pelke.jpg

Jungtinių Amerikos Valstijų  ambasados Taline, Rygoje ir Vilniuje rengia internetinių seminarų ciklą, kur gerosiomis patirtimis dalinasi JAV Nacionalinė parkų tarnyba ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos nacionaliniai parkai. Lapkričio 10 dieną vykusiame nuotoliniame seminare Lietuvos patirtis, atkuriant natūralias buveines, pristatė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, kuruojanti mūsų krašto nacionalinių ir regioninių parkų direkcijų veiklą. 

Šių virtualių seminarų tikslas - keistis gerąja patirtimi, gerinant ir efektyviai valdant nacionalinius parkus bei kitas saugomas teritorijas, taikyti efektyvias gamtosaugines priemones. 

Lapkričio 10 dienos nuotoliniame seminare buvo kalbama apie nuniokotos gamtos atkūrimą. Savo patirtis pristatė JAV Nacionalinės parkų tarnybos atstovas Greg Ekhert bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saulis Skuja. 

Pranešime „Lietuvos patirtys atkuriant natūralias buveines“ Saulis Skuja pristatė kelis sėkmingai įvykdytus projektus. Pasakojo apie LIFE projektą „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ , kurio  pagrindiniai tikslai buvo atkurti natūralias hidrologines sąlygas, būtinas nacionaliniu bei tarptautiniu mastu saugomų Amalvos ir Kamanų pelkių gyvybingumui užtikrinti. Pristatė pagrindinius projekto rezultatus: naujai įrengtus pylimus vandens lygio pelkėje palaikymui, pertvarkytą melioracijos sistemą, įrengtus automatinius gruntinio vandens lygio matavimo įrenginius ir kita.  

Pristatant projektą „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Natura 2000 teritorijose“, kalbėta apie priemones vandens režimui sureguliuoti Mūšos tyrelio pelkėje, išsaugant šį išskirtinį Šiaurės Lietuvos kampelį būsimoms kartoms. 

Kolegoms buvo pristatyta upių užtvankų problematika ir kalbėta apie užtvankos nuėmimą Bražuolės upėje, kuri yra Neries regioniniame parke. Užtvanka išardyta gamtiniu požiūriu svarbios upės laisvai tėkmei atkurti. Šiuo projektu buvo siekiama paskatinti šalyje atkurti upių ekologinę būklę. Tikimasi, kad atsivers nerštavietės migruojančioms žuvims. 

JAV ir Baltijos šalių nacionalinių parkų seminarų ciklas, prasidėjęs pavasarį, bus tęsiamas ir toliau.