MODERNIZUOJAMAS SAUGOMŲ TERITORIJŲ KADASTRAS

Data

2021 10 29

Įvertinimas
0
kadastras.png

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius informuoja, kad šiuo metu pradedamas LR saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas. Kadastras tvarkomas vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymu, LR valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, nuostatais ir kitais teisės aktais. 

LR saugomų teritorijų valstybės kadastras (STVK) (https://stk.am.lt/portal/) yra oficialus duomenų šaltinis apie saugomas teritorijas. Jame registruojami rezervatai, draustiniai, gamtos paveldo objektai, valstybiniai parkai, pajūrio juosta, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos, atkuriamieji ir genetiniai sklypai, valstybinių parkų ir biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų funkcinio prioriteto zonos, valstybinių rezervatų, valstybinių draustinių, gamtos paveldo objektų, valstybinių parkų, biosferos rezervatų buferinės apsaugos zonos, taip pat tinklo „Natura 2000“ teritorijos.

Šio kadastro modernizavimo tikslas - praplėsti STVK duomenų teikimo funkcionalumą, sukurti saugomų teritorijų archyvinių duomenų posistemę, sukurti STVK duomenų naudotojo klasterių (dominančios teritorijos valdymo) posistemę, praplėsti STVK funkcionalumą sistemos administratorių ir vartotojų dalyse, atnaujinant STVK svetainę, procesų valdiklio (turinio valdymo) sistemą ir sukuriant naują vartotojų grupių, rolių ir jų teisių valdymo posistemę bei atliekant struktūrinį ir funkcinį STVK duomenų bazės atnaujinimą.

LR saugomų teritorijų valstybės kadastro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus kadastro objektus, tvarkyti kadastro duomenis ir juos teikti kadastro duomenų gavėjams bei registrams, kadastrams.

STVK valdytojas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, o tvarkytojas - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.