LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TINKLO PLĖTRA EUROPOS ŽALIOJO KURSO KONTEKSTE

Data

2021 12 29

Įvertinimas
0
DSC00738.JPG

Projektas „Lietuvos saugomų teritorijų tinklo plėtra Europos žaliojo kurso kontekste“, finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos, prisidės prie mūsų krašto saugomų teritorijų plėtros. Projekto veiklos neseniai prasidėjo ir tęsis iki 2023 metų rudens. 

Pagrindinis projekto tikslas – parengti Lietuvos saugomų teritorijų kiekybinės ir kokybinės plėtros schemą, kuria remiantis galima būtų siekti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos strateginiuose dokumentuose numatytų saugomoms teritorijoms keliamų tikslų. Taip pat numatoma pateikti rekomendacijas dėl susijusių teisės aktų keitimo.

Parengdamas minėtą schemą projektas tiesiogiai prisidėtų prie Europos Sąjungos Žaliojo kurso veiksmo - Ekosistemų ir biologinės įvairovės išsaugojimo ir atkūrimo. Šio veiksmo priemonės detalizuotos viename iš ES strateginių dokumentų – 2030 m. Biologinės įvairovės strategijoje, kur numatoma, kad ES turėtų būti saugoma bent 30 procentų sausumos ir 30 procentų jūrų ploto, o 10 procentų teritorijos turėtų būti taikoma griežta apsauga.

Šiuo metu Lietuvos saugomų teritorijų plotas nesiekia 18 proc. (įskaitant 2 proc. steigiamų Natura 2000 teritorijų, kurios dar neturi realios apsaugos), griežtai saugomų (rezervatų) – nesiekia 1 proc. Saugomų vertybių būklės duomenys rodo, kad įsteigtose teritorijose apsauga daug kur nepakankama, didelė dalis ekologinių sistemų saugomose teritorijose yra pažeistos ar degraduoja dėl kitų nepalankių veiksnių.

2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIV-72 patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje tiesiogiai perkelti 2030 m. ES Biologinės įvairovės strategijos kiekybiniai tikslai dėl saugomų teritorijų plėtros. Programoje numatomas ir tarpinis siekis iki 2024 m. užtikrinti, kad saugomos teritorijos sudarytų 20 proc., o griežtai saugomos – 5 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos.

Projektas „Lietuvos saugomų teritorijų tinklo plėtra Europos žaliojo kurso kontekste“ tiesiogiai prisidėtų prie šio tikslo įgyvendinimo. Be to, integruodamas kitus aspektus (daug anglies turinčios teritorijos, aktualios ekosisteminės paslaugos, jų paklausa ir potencialas, ekologinių sistemų atkūrimo teritorijos), rengiant saugomų teritorijų plėtros schemą, prisidėtų prie kitų Vyriausybės programos VII skyriaus pirmajame skirsnyje išvardintų sėkmės rodiklių pasiekimo: Lietuvos miškingumo padidinimo iki 35 proc. teritorijos, 30 proc. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų sumažinimo, palyginus su 2005 m.; geros būklės vandens telkinių padidinimo iki 90 proc.

Projektą finansuoja ES LIFE programa, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Gamtos paveldo fondas.