2024-02-15

LIETUVOS 2024 METŲ RŪŠIŲ DEŠIMTUKAS

Daugelyje šalių renkami įvairių organizmų rūšių TOP 10. Į 2024-ųjų mūsų krašto dešimtuką pateko rūšys, į kurias gamtininkai nori atkreipti visuomenės dėmesį šiais metais.

2024 metų organizmai:

  1. Mažoji musinukė | Ficedula parva,
  2. Rudajuostė skėtė | Sympetrum pedemontanum,
  3. Durpyninis bereinis | Chamaedaphne calyculata,
  4. Vėjažuvė | Belone belone,
  5. Riestalapė lieknė | Paludella squarrosa,
  6. Pilkoji rupūžė | Bufo bufo,
  7. Rudeninis bobausis | Gyromitra infula,
  8. Paprastoji voverė | Sciurus vulgaris,
  9. Marmurinis kryžiuotis | Araneus marmoreus,
  10. Plaukuotasis papartuolis | Phegopteris connectilis.

2024 metų buveinė: rūšių turtingi briedgaurynai (kodas 6230).

Dešimtukų tikslas – visuomenei plačiau pristatyti valstybės gamtos turtų įvairovę ir skirtingumą.

Metų organizmų rūšis bei gamtinę buveinę kasmet renka Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA), Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ekspertai, ornitologų, mikologų, botanikų ir kitų gamtosauginių organizacijų atstovai.

Kiekvienas metais parengiamas einamų metų TOP 10 organizmų plakatas, kuris dalinamas Lietuvos mokykloms, saugomų teritorijų direkcijoms, suinteresuotiems asmenims.

Norintys gali plakatą atsisiųsti ir atsispausdinti A3 formatu. 

Kviečiame pažinti, stebėti, kaupti paplitimo informaciją apie išrinktas metų rūšis bei metų buveinę. Informaciją galima teikti tiesiogiai gamtininkų organizacijoms arba tinklalapyje www.inaturalist.org.

Platformoje iNaturalist 2024 metų rūšių stebėjimus galima skelbti arba peržiūrėti čia: https://www.inaturalist.org/projects/2024-metu-rusiu-desimtukas.

Tikimasi, kad visuomenė aktyviau įsitrauks į gamtos stebėjimus ir plačiau pasidomės ne tik šių metų TOP 10 organizmais, bet ir kitomis retomis bei saugomomis rūšimis.