KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU LYGIARAISČIO VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANU

Data

2023 03 20

Įvertinimas
0
Lygiaraiscio draustinis.jpg

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą savivaldybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Lygiaraisčio valstybinio telmologinio draustinio ribų planą. 

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 628 „Dėl valstybinių draustinių ribų planų pakeitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-125 „Dėl Lygiaraisčio valstybinio telmologinio draustinio ribų plano keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“. 

Su Lygiaraisčio valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų plano tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. kovo 22 d. iki 2023 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-89-22-1025. 

Esamų ir siūlomų Lygiaraisčio valstybinio telmologinio draustinio ribų planų palyginimą galima peržiūrėti interaktyviame žemėlapyje: https://arcg.is/0Pvee90

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) aukščiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, kuris vyks 2023 m. balandžio 25 d. 10 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo per Microsoft Teams Meeting nuoroda: 
https://bit.ly/409PkBy 
 
Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/ 

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas www.gpf.lt