KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU GRŪŽIŲ VALSTYBINIO BOTANINIO-ZOOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANU

Data

2023 03 06

Įvertinimas
0
Pelkinis eglynas - jautrių kriptogaminių rūšių buveinė
Pelkinis eglynas - jautrių kriptogaminių rūšių buveinė

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą savivaldybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Grūžių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planą.

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 628 „Dėl valstybinių draustinių ribų planų pakeitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-124 „Dėl Grūžių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų plano keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslai:
1. siekiant išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis, išplėsti Grūžių valstybinį botaninį-zoologinį draustinį, apimant tinklo „Natura 2000“ teritoriją Grūžių mišką;
2. įvertinti poreikį mažinti neigiamą veiklos poveikį draustiniui ir prireikus nustatyti jam buferinės apsaugos zonos ribas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Rengiamas ribų planas skirtas teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikės derinti su atsakinga už aplinkos apsaugą institucija, plėtros pagrindų.

Esamų Grūžių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų ir siūlomų ribų palyginimą bei siūlomą miško grupių keitimą galima peržiūrėti interaktyviame žemėlapyje: https://arcg.is/18O95r

Su Grūžių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų plano tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. kovo 14 d. iki 2023 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-67-22-1019.

Esamų ir siūlomų Grūžių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planų palyginimą galima peržiūrėti interaktyviame žemėlapyje: https://arcg.is/0L5j0G

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) aukščiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, kuris vyks 2023 m. balandžio 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo per Microsoft Teams Meeting nuoroda:
https://bit.ly/3YfRTjP

Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas www.gpf.lt