KVIEČIAME ATESTUOTIS ASMENIS, KETINANČIUS TAPTI SAUGOMŲ TERITORIJŲ SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVAIS

Data

2021 12 15

Įvertinimas
0
Planuotojai.jpg

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios LR saugomų teritorijų įstatymo 28 (1) straipsnio pakeitimai, kurie sudarys galimybę platesniam atitinkamą išsilavinimą ir patirtį turinčių specialistų ratui  gauti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovo atestatą. Artimiausiu metu Tarnyba skelbs viešųjų pirkimų konkursus daugiau nei 20-ies saugomų teritorijų planavimo dokumentams rengti, todėl kviečiame atestuotis asmenis, ketinančius tapti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovais.  

Saugomų teritorijų planavimo dokumentai yra labai svarbus įrankis siekiant užtikrinti gamtos ir kultūros paveldo vertybių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą, racionalų gamtos išteklių naudojimą ir jų gausinimą, numatyti tinkamas saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo priemones. Ribų planuose nustatomos išorinės ir funkcinio prioriteto zonų ribos. Šis dokumentas yra pagrindinis dokumentas, be kurio nėra galimybės įsteigti naują saugomą teritoriją. Tvarkymo planuose nustatomos kraštovaizdžio tvarkymo zonos, numatomos konkrečios kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo ir kitos tvarkymo ir apsaugos priemonės konkrečioms teritorijoms. 

XVIII-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos vieną iš tikslų – padidinti Lietuvos saugomų teritorijų plotą iki 20 proc. (šiuo metu – 17,64 proc.), ketvirtadalis jų griežtai saugomos, todėl iki 2024 m. ypač didelis dėmesys bus skiriamas saugomų teritorijų steigimo dokumentų rengimui. 

Tarnyba kaip saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizatorius vertindama dokumentų rengimo poreikį ir apimtis pastebi, kad šiuo metu trūksta atestuotų specialistų, galinčių rengti saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentus. Todėl ypač kviečiame atestuotis asmenis turinčius kompetenciją ir didelę patirtį rengiant savivaldybės, valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, valstybės lygmens specialiuosius planus, kuriuos rengiant buvo atsakingi už gamtinės dalies sprendinius, susijusius ir su saugomomis teritorijomis, tačiau anksčiau neturėjo teisinės galimybės atestuotis. Tikimės, kad LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimai sudarys platesnes galimybes teritorijų planavimo rinkoje turėti daugiau planavimo paslaugas teikiančių tiekėjų ir taip užtikrinti rengiamų planavimo dokumentų kokybę. 

Teritorijų planavimo vadovų atestavimą, įskaitant ir saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovų, vykdo Lietuvos Architektų rūmai ir Statybos produktų sertifikavimo centras. Daugiau informacijos apie Teritorijų planavimo vadovų atestavimą galite rasti Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje skiltyje „Teritorijų planavimas ir architektūra“

Šiuo metu Tarnyba įgyvendina ES fondų lėšomis finansuojamą projektą Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0016 „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas (II)“. Šio projekto tikslas - sudaryti prielaidas saugomų teritorijų kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti. Vienas iš uždavinių šiam tikslui pasiekti saugomų teritorijų planavimo dokumentus.

Šiuo metu yra prasidėjęs Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos ir Žagarės regioninių parkų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų), taip pat Kuciuliškės herpetologinio, Svencelės telmologinio draustinių ribų planų, taip pat naujos saugomos teritorijos Juodymų telmologinio draustinio ribų plano rengimas.  Artimiausiu metu Tarnyba ketina skelbti kvietimus naujus saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimui. 

Informaciją apie rengiamus saugomų teritorijų planavimo dokumentus galite rasti Tarnybos internetinėje svetainėje skiltyje „Planavimas“ taip pat LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) http://www.tpdris.lt. 
Jeigu turite klausimų dėl saugomų teritorijų planavimo dokumentų galite kreiptis į Tarnybos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėją Agnę Jasinavičiūtę  Mob. tel.: +370 659 63295 | agne.jasinaviciute@vstt.lt