KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO TVARKYMO PLANO DERINIMAS

Data

2021 05 01

Įvertinimas
0
Bulvikio_ragas_2008_foto maza.JPG

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM jau trečią kartą pateikė derinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą. Naujausia jo korektūra siekiama užtikrinti deramą, Konstitucijai neprieštaraujantį teisinį reguliavimą, kad neliktų prielaidų nevykdyti įsiteisėjusių teismų sprendimų, kad būtų užtikrintas deramas Konstitucijai neprieštaraujantis teisinis reguliavimas.

Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo tikslas - siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. KT52-N14/2019 pakoreguoti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą, patvirtintą 2019 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1080. 
 
Reikėtų priminti, kad 2019 m. patvirtinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniai iš esmės sudarė prielaidas taikos sutartims - kai kurias teismų pripažintas neteisėtomis statybas šiek tiek pertvarkyti ir įteisinti. Tačiau keliems savininkams to nebuvo gana, jie turėjo lūkestį įsiteisinti viską, tad buvo kreiptasi į Konstitucinį teismą su klausimu, ar iš tiesų valstybė gali nustatyti tam tikrą reguliavimą ir reikalauti pertvarkyti statinius, kurie turėjo statybos leidimus. Konstitucinis Teismas pasisakė nevienareikšmiškai – negalima įteisinti teismų neteisėtomis pripažintų statybų. Todėl 2019 m. Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius, kurie numatė dalinį įteisinimą, teko koreguoti. 

2020 m. rugpjūčio mėn. buvo pradėta rengti korektūra, lapkričio mėn. prasidėjo jos derinimas. 2021 m. balandžio 27 d.  Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūra pateikta derinti  jau trečią kartą. 

Reikėtų paminėti, kad prieš tai du kartus visų planavimo procese dalyvaujančių institucijų atstovai pritarė pakoreguotam dokumentui, išskyrus Neringos savivaldybės atstovą. Kadangi, trečias kartas nemeluoja tikimės, kad šį kartą pagal savivaldybės architekto pastabas nežymiai patikslintą dokumentą visi suderins.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (VSTT) po antro nederinimo raštu kreipėsi į Neringos savivaldybę dėl metodinės pagalbos, kad pasiūlytų - kokios formuluotės tiktų. Tačiau, pasak VSTT direktoriaus pavaduotojos Rūtos Lapinskienės, atsakymo iš Neringos savivaldybės nesulaukta, nors praėjo daugiau kaip mėnuo nuo užklausimo. Akivaizdu, kad Neringos savivaldybė bendradarbiauti nelinkusi.

Primename, kad su parengtais dokumentais galima susipažinti LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) -  
http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas 

Dokumento numeris šioje sistemoje: TPD Nr. S-RJ-23-20-407