KOMPENSACIJOS DĖL ŪKINĖS VEIKLOS MIŠKUOSE APRIBOJIMŲ SKAIČIUOKLĖ

Data

2023 09 18

Įvertinimas
0
Kompensacija.jpg

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba primena, kad privataus miško savininkai, kurių miško valda yra saugomoje teritorijoje, dėl atsiradusių naujų veiklos apribojimų gali gauti kompensacijas. Valstybinė miškų tarnyba parengė Kompensacijos dėl ūkinės veiklos miškuose apribojimų skaičiuoklę, kurios pagalba miško valdų savininkai gali sužinoti preliminarų vienkartinės kompensacijos dydį atsižvelgiant į paliekamos neiškirstos medienos rūšį ir tūrį.
 
Sąlygos, kurioms esant, privataus miško savininkas gali pretenduoti į kompensaciją, nustatytos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 321 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1578 patvirtinto Kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo nuostatose.

Skaičiuoklę galite rasti Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje čia 

Daugiau informacijos apie kompensacijų tvarką yra čia: https://amvmt.lrv.lt/lt/naujienos/del-kompensaciju-privataus-misko-savininkams-uz-saugomose-teritorijose-nustatytus-veiklos-apribojimus

Valstybinės miškų tarnybos informacija