KAIP IŠSAUGOTI PLAČIALAPĘ KLUMPAITĘ

Data

2020 12 28

Įvertinimas
1
IMG_2026.JPG

Nuo 2021 metų Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM pradės vykdyti projektą „Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“. Projekto metu numatoma vykdyti apsaugos priemones devyniolikai saugomų rūšių 52-iose teritorijose ir reguliuoti dviejų invazinių rūšių gausą 2-jose teritorijose.

Bus reguliuojamas uosialapio klevo ir baltažiedės robinijos paplitimas Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Šios rūšys yra invazinės ir niekuomet anksčiau čia natūraliai neaugo. 

Taip pat bus sudaromos sąlygos didinti populiaciją retoms ir saugomoms rūšims, pvz. plačialapei klumpaitei Baluošo kraštovaizdžio ir Radvilonių botaniniame draustiniuose, vėjalandei šilagėlei Gražutės ir Labanoro regioniniuose parkuose, baliniam vėžliui Veisiejų ir Metelių regioniniuose parkuose, ereliui žuvininkui Asvejos regioniniame parke ir kt. Bus kertami krūmynai, šalinama perraugusi augmenija, šienaujama, keliami lizdai... 

Veiksmai būtų vykdomi pagal parengtus saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo planus. Prieš priemonių įgyvendinimą numatoma atlikti reikiamų dokumentų (vidinės miškotvarkos projektų ir saugomų rūšių apsaugos bei invazinių rūšių gausos reguliavimo planų) korekcijas.