ĮVERTINO DOVINĖS VINGIO PARKĄ

Data

2021 11 24

Įvertinimas
0
116617527_3358635377533431_5249314662288927474_n.jpg

Atliktas Dovinės vingio parko (Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Netičkampio k.) vertingumo nustatymas ir pateikti pasiūlymai tolimesniam jo tvarkymui.

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos užsakymu Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo Ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus  vadovas dr. Arūnas Balsevičius parengė ir pristatė Dovinės vingio parko želdinių (toliau – Parko) ekologinės ir estetinės būklės tyrimų ataskaitą. Ataskaitos autoriaus nuomone – reikia išsaugoti Dovinės vingio parko želdinius, tačiau ne kaip valstybės saugomą gamtos paveldo objektą, nes šis parkas neatitinka kokybinių kriterijų, taikomų saugomiems botaniniams gamtos paveldo objektams (dendrologinę vertę turintiems parkams).

Parke aptikti augantys vos 18 introdukuotų rūšių sumedėję augalai, daugiausia – sovietmečiu sodintiems parkams būdingi, todėl visuose šio laikmečio parkuose gausūs augalai, o dalis jų – savaime išplitę potencialiai invazyvūs ar invaziniai, kaip kad uosialapis klevas ar raudonasis ąžuolas. Pasak ataskaitos autoriaus ir pristatyme dalyvavusių mokslininkų nuomonės – parkas neturi mokslinės vertės, nėra ypač saugomų rūšių, taip pat medžių ar krūmų, priskirtų augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams. Būtent tokiais požymiais privalo išsiskirti parkai, saugomi valstybės.

Diskusijoje apie parko apsaugą dalyvavo Lietuvos dendrologų draugijos nariai, Saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų urėdijos, Marijampolės savivaldybės specialistai. Ataskaitos pristatyme dalyvavę skirtingų institucijų atstovai pasisakė, jog parkas turėtų būti išbrauktas iš valstybės saugomų gamtos objektų sąrašo. Dabartinis parko statusas netgi trukdo priimti sprendimus dėl tolimesnės parko ateities, sutvarkymo ar pertvarkymo.

Dovinės vingio parkas, kaip valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, yra priskirtas Žuvinto biosferos rezervato direkcijai, tačiau didžiąją parko dalį, miško paskirties žemės sklypus, pagal panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba naudoja Marijampolės savivaldybė

Pasak dr. A Balsevičiaus, Dovinės vingio parkas galėtų funkcionuoti kaip municipalinis parkas, jį renovavus, sutvarkius želdinius, takus, statinius, atkūrus ar naujai pastačius mažosios architektūros elementus.

Lietuvoje yra dešimt parkų, saugomų kaip botaniniai gamtos paveldo objektai, tai dendrologiniai rinkiniai arba dendrologinę vertę turintys parkai ir skverai.

Žuvinto biosferos rezervato informacija