AUKŠTADVARIO REGIONINIAME PARKE VYKDOMA GAMTOTVARKA

Data

2022 08 19

Įvertinimas
0
Gamtotvarka.jpg

Aukštadvario regioniniame parke, Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinyje, „Natura 2000“ teritorijoje prie Solio ežero ir jo apyežerėse tvarkomos pelkių buveinės, vykdomi gamtotvarkos darbai.

Solio ežeras ir jo apyežerės patenka į „Natura 2000“ teritorijos tinklą. „Natura 2000“ – tai iniciatyva, skirta išsaugoti Europos gamtos paveldą. „Natura 2000“ yra Europos Sąjungos specialių saugomų teritorijų tinklas, kuris vienija visas 27 Europos Sąjungos šalis, siekiant išsaugoti vertingiausias Europos natūralias gamtines buveines, augalų bei gyvūnų rūšis ir jų buveines ateities kartoms, neatsižvelgiant į šių dienų valstybių sienas. 

Šienaujant ir kertant atžalas siekiama išsaugoti saugomų augalų - dvilapio purvuolio, žvilgančiosios riestūnės, paprastosios tuklės, dėmėtosios gegūnės ir drugelio didžiojo auksinuko - buveines.

Prie Solio ežero tvarkymo darbai buvo pradėti dar 2021 metų rudenį, dabar tęsiami toliau ir galutinai bus baigti 2023 metais. Planuojama sutvarkyti apie 10 hektarų teritorijos.

Gamtotvarkos darbai finansuojami iš ES struktūrinių fondų.