ATNAUJINTA LABANORO REGIONINIO PARKO INFORMACINĖ SISTEMA    

Data

2021 07 28

Įvertinimas
0
Labanoro RP nauja infrastuktūra_3.jpg

Siekiant sureguliuoti lankytojų srautus, sudaryti sąlygas lankytojams susipažinti su Labanoro regioniniu parku ir jo vertybėmis, šiais metais atnaujinta visa lauko informacinė sistema. Įrengti nauji informaciniai stendai, pavėsinės, lauko baldai, ženklai ir rodyklės. Nuo šiol lankytojams bus dar patogiau keliauti po Labanoro regioninį parką. 

Išplėsta ir atnaujinta informacinė sistema dabar apima visą parko teritoriją, lankytinus gamtos ir kultūros objektus, stovyklavietes, poilsiavietes. Sunykusios įrangos vietose visoje Labanoro regioninio parko teritorijoje įrengti atnaujinti statiniai: pėsčiųjų tiltelis ant metalinės konstrukcijos sijų ir polių, stoginės, apžvalgos platformos, liepteliai-prieplaukos, dviračių stovai, laužavietės, suolai ir stalai, užtvarai automobiliams. 

Kad būtų lengviau orientuotis Labanoro parko teritorijoje, naujai įrengti informaciniai stendai, ženklai, rodyklės, žymekliai. Įrengtas tikrai įdomus interaktyvus edukacinis įrenginys, supažindinantis su parko biologine įvairove – „Vabalų viešbutis“, stovintis prie lankytojų centro Labanoro gyvenvietėje. 

Labanoro regioniniame parke papildomai pastatytos 5 pavėsinės, 7 dviračių stovai, 1 tiltelis, 142 suolai, 30 stalų, įrengta 41 laužavietė, 2 prieplaukos, 3 rezervatų užtvarai.

Įrangos elementai padaryti iš tradicinei regiono architektūrai būdingų medžiagų – medienos, akmens, metalo. Informacinių stendų skydai pagaminti naudojant UV spaudos technologiją - spausdinant ant kompozito/skardos. Siekiant apsaugoti nuo vandalizmo,  visi elementai įrengti ant plieno juostų, kampuočių, polių, kurie įbetonuoti į gruntą.

Labanoro regioninio parko direkcijos pastangas turėtų įvertinti lankytojai.  Tikimasi, kad atvykstantys į regioninį parką, grožėsis Labanoro giria, ežerų gausa ir grožybe... Ir tausos naują lauko infrastruktūrą, neniokos naujų stendų, rodyklių, suolelių bei sudrausmins tuos, kurie elgiasi nederamai. Saugomos teritorijos pritaikomos lankymui visų piliečių labui ir gamtoje reikia elgtis tausojančiai. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM skyrė lėšas, gautas iš ES struktūrinių fondų, bei informacinę struktūrą sutvarkė projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti" lėšomis. Projekto partneris - Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija.