ATESTATUS GALĖS GAUTI PLATESNIS SPECIALISTŲ RATAS

Data

2021 11 05

Įvertinimas
1
DJI_0021.JPG

Seimas pritarė Saugomų teritorijų įstatymo pataisoms, kurios padės paspartinti saugomų teritorijų plėtrą. Jomis siekiama sudaryti galimybes platesniam atitinkamą išsilavinimą ir patirtį turinčių specialistų ratui  gauti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovo atestatą. Tai padarius, rinkoje atsiras daugiau šias planavimo paslaugas teikiančių subjektų.

„Šie pakeitimai padės išspręsti problemą, su kuria susiduriame dėl specialistų, turinčių patirties rengiant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, trūkumo. Dėl to stringa suplanuoti darbai steigiant naujas saugomas teritorijas, plečiant esamų ribas. Be to, atsiradus daugiau atestuotų šios veiklos specialistų, padidėtų konkurencija tarp įmonių, atpigtų paslaugos ir pagerėtų jų kokybė“,– sako aplinkos viceministras Danas Augutis.

Numatoma, kad atestuoti bus galima ne tik turinčius patirties rengiant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, bet ir turinčius patirties rengiant ne žemesnio nei savivaldybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus asmenis.

Tikimasi, kad įsigaliojus pakeitimams, sumažės specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengėjų trūkumas, padaugės atestuotų saugomų teritorijų planavimo dokumentų vadovų, bus užtikrinta didesnė konkurencija tarp planavimo dokumentų rengėjų.

Be to, tai padės pasiekti Vyriausybės programos tikslų – sudaryti prielaidas padidinti saugomų teritorijų plotą iki joje įtvirtinto rodiklio – 20 proc. (šiuo metu jis siekia 17,6 proc., ketvirtadalis jų griežtai saugomos).

Lietuvos Architektų Rūmų ir Statybos produktų sertifikavimo centro duomenimis, rengti visų lygmenų (vietovės, savivaldybės ir valstybės) saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus šiai dienai yra atestuoti 3 architektai bei 2 fizinių mokslų studijų srities asmenys.

Per pastarąjį dešimtmetį saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimo konkursuose dalyvaujančių įmonių skaičius sumažėjo iki dviejų įmonių, turinčių atestuotų saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovus. Tokia tendencija gali kelti pavojų ir dėl dokumentų rengimo paslaugų kainos, ir dėl proceso kokybės.

Siekiant įsteigti naujas saugomas teritorijas ar keisti esamas ribas ir paskelbus viešojo pirkimo konkursus susiduriama su situacija, kad įmonės, teikiančios teritorijų planavimo paslaugas, konkursuose nedalyvauja, nes turi daug kitų darbų arba neturi specialistų.

Šias Saugomų teritorijų įstatymo pataisas inicijavo Seimo narė, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė ir Seimo narys Romualdas Vaitkus.

Aplinkos ministerijos informacija