AR KEISIS TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS PAVALDUMAS 

Data

2021 10 25

Įvertinimas
0
Trakai.JPG

Aplinkos ir kultūros ministrai sutarė perduoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos pavaldumą iš Kultūros ministerijos Aplinkos ministerijai. Trakų istorinis nacionalinis parkas užima 8,2 tūkst. ha plotą, apima daugiau kaip 30 ežerų.

Visų kitų nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos, išskyrus Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją bei Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkciją,  yra pavaldžios Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Lietuvoje kiekvienos saugomos teritorijos veiklos planavimo schemos atnaujinamos kas dešimtmetį. Tačiau 1993 m. patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko tvarkymo schema, kaip atkreipė dėmesį aplinkos ministras Simonas Gentvilas, per 28 metus buvo keičiama tik kosmetiškai. 

„Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija yra pavaldi Kultūros ministerijai, tačiau paveldo dalis visoje šio parko veikloje yra gerokai mažesnė, palyginti su gamtine aplinka, natūraliomis pirminės gamtos vietovėmis ir kraštovaizdžiu“, – sakė kultūros ministras Simonas Kairys. Pasak jo, iš visos Trakų istorinio nacionalinio parko struktūros Kultūros ministerijos pavaldume pagal funkcijas turėtų likti parko teritorijoje veikiantis Užutrakio dvaras. Pilies kompleksas, kaip saugoma kultūros paveldo vertybė, taip pat liks Kultūros ministerijai pavaldžiai įstaigai – Trakų istorijos muziejui.

Pagrindą parko pertvarkai suponuoja ir rugsėjo pabaigoje patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Jame pabrėžiama, kad saugomos teritorijos dėl gamtinio pagrindo ir kultūros vertybių diferenciacijos yra išsidėsčiusios netolygiai ir nesistemiškai.

Rekomendacijas dėl saugomų teritorijų pertvarkos aplinkos ministro sudaryta darbo grupė pateiks iki gruodžio 31 d., pati pertvarka bus įgyvendinama 2022-aisiais.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją