>

Finansinė parama meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimui

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą (KPP) teikiama finansinė parama fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir pagal specialius gamtosaugos reikalavimus vykdantiems žemės ūkio darbus teritorijose, kuriose gali gyventi nykstantys paukščiai – meldinės nendrinukės. Pagrindinis šios paramos tikslas – atkurti šiuo metu apleistas meldinių nendrinukių buveinių teritorijas ir jas prižiūrėti.

Meldinės nendrinukės – vieni rečiausių migruojančių šlapių pievų paukščių, priskirti prie globaliai nykstančių rūšių. Pernai Lietuvoje suskaičiuota vos kiek daugiau nei 100 šios rūšies paukščių. Tinkamai netvarkant jų buveinių, meldinės nendrinukės gali išnykti. Daugiau informacijos apie meldinę nendrinukę, kuo ji ypatinga ir kodėl ją reikia saugoti, - interneto svetainėje www.meldine.lt

Siekiant sudaryti palankias sąlygas atkurti šiuo metu apleistas meldinių nendrinukių buveinių teritorijas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ekstensyviai naudojamose šlapynėse, teikiama parama ūkininkams pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“. Ūkininkai, savanoriškai įsipareigoję tvarkyti, prižiūrėti meldinei nendrinukei svarbias buveines, galės gauti išmokas pagal programos „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ (išmokos dydis 291 EUR/ha) ir „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“ (išmokos dydis 160 EUR/ha). 

Meldinei nendrinukei svarbios teritorijos, kurioms teikiamas finansavimas, skelbiamosParaiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Paraiškas pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“ galima teikti nuo balandžio 19 d. ne tik seniūnijose, bet ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose. Pareiškėjai, turintys galimybes naudotis elektronine bankininkyste, deklaruoti gali savarankiškai, jungdamiesi prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Deklaravimas baigsis 2022 m. birželio 7 d. Vėluojantieji pateikti paraiškas dar galės atlikti iki 2022 m. liepos 3 d., tačiau galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

Paramos paraiškų pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose nuo gegužės 2 iki birželio 30 dienos.

Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės

Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklės

Atnaujinimo data: 2023-12-06