Darbo tikslas, atlikti 2018-2019 metų medžioklės sezono metu Lietuvoje sumedžiotų vilkų amžiaus nustatymo, genetinius ir produktyvumo tyrimus, siekiant įvertinti populiacijos dydį, t.y. nustatyti, ar populiacijos naudojimas netrukdo pasiekti vilkų populiacijos apsaugos ir valdymo ilgalaikio tikslo.

 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, patvirtinta sumedžiotų vilko mėginių paėmimo, saugojimo, perdavimo tyrimui ir grąžinimo instrukcija (9 priedas). Medžiotojas sumedžiojęs vilką turi paimti sumedžioto vilko mėginius ir tinkamai laikyti kol Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgaliotas atstovas priims mėginius.

Vienas iš sumedžiotų vilkų tyrimamas imamų mėginių yra gimda. Pateikiame mokomąją medžiagą (vaizdo įrašas), kaip tinkamai išimti iš sumedžiotos vilko patelės gimdą.

Už sumedžiotų vilko mėginių paėmimą iš medžiotojų atsakingas asmuo Renata Špinkytė – Bačkaitienė  telefonas 861554101, el. paštas renata.spinkyte-backaitiene@vdu.lt

Sumedžiotų vilkų tyrimų 2019 m. ataskaita. 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, patvirtinta medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege metodika (5 priedas). Medžioklės plotų naudotojai atlikdami medžiojamųjų gyvūnų apskaitą turi pildyti apskaitos metodikos 5  priede nustatytos formos apskaitos anketą. Apskaitos metu užpildytos anketos duomenis būtina perkelti į elektroninę duomenų pildymo formą. Atkreipiame dėmesį, kad apskaitų vykdymo metu fotografuoti ir žemėlapyje nurodyti rodyklėmis maršruto kirtimo vietą ir kryptį reikia tik vilko, lūšies, paprastojo šakalo, rudojo lokio, naminio šuns ir stumbro pėdsakus. Rubrikoje „Žvėrių apskaita“ bus talpinama aktuali informacija ir dažniausiai užduodami klausimai (DUK) su komentarais ir paaiškinimais.

 

SVARBU: Prieš pradėdami apskaitą būtinai praneškite Aplinkos apsaugos departamentui (AAD) telefonu 8(5) 273 2995 arba el. paštu: info@aad.am.lt .

Informuojant apie apskaitos pradžią el. paštu būtina nurodyti:

  • SAVIVALDYBĖ (kurioje vykdoma apskaita);
  • medžioklės ploto vieneto PAVADINIMAS;
  • pranešėjo VARDAS PAVARDĖ;
  • pranešėjo TELEFONO NUMERIS.

Telefonu dėl didelio skambučių antplūdžio gali nepavykti iš karto susisiekti!


Papildomai duomenų (apskaitos maršrutų, nuotraukų ir kt.) siųsti elektroniniu paštu nereikia.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų atliekant apskaitas žemėlapyje žymimos tik apskaitomų plėšriųjų žvėrių, naminių šunų ar stumbrų pėdsakų trajektorijos.
 

Žvėrių apskaitos 2019 m duomenys

Žvėrių apskaitos 2018 m duomenys
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

[Archyvas]

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, patvirtinta pranešimų apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą registravimo visus metus instrukcija.

Medžioklės plotų naudotojai privalo, kiti suinteresuoti asmenys gali, ištisus metus rinkti ir teikti informaciją apie jiems žinomus faktus apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą laisvėje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
    
Renkami duomenys skirti populiacijos dydžio, erdvinio paplitimo ir kitų populiacijos parametrų nustatymui, kad būtų priimami pagrįsti sprendimai dėl vilkų populiacijos valdymo.
 
Kiekvienam registruojamam faktui užpildoma atskira elektroninė anketa.
       

Mokomoji medžiaga (vaizdo įrašas), kaip pateikti pranešimo apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą duomenis į elektroninę duomenų registravimo anketą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-18