Darbo tikslas, kasmet atlikti medžioklės sezono metu Lietuvoje sumedžiotų vilkų amžiaus nustatymo, genetinius ir produktyvumo tyrimus, siekiant įvertinti populiacijos dydį, šeimų skaičių t.y. nustatyti, ar populiacijos naudojimas netrukdo pasiekti vilkų populiacijos apsaugos ir valdymo ilgalaikio tikslo.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, patvirtinta sumedžiotų vilko mėginių paėmimo, saugojimo, perdavimo tyrimui ir grąžinimo instrukcija (9 priedas). Medžiotojas sumedžiojęs vilką turi paimti sumedžioto vilko mėginius ir tinkamai laikyti kol Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgaliotas atstovas priims mėginius.

Vienas iš sumedžiotų vilkų tyrimamas imamų mėginių yra gimda. Pateikiame mokomąją medžiagą (vaizdo įrašas), kaip tinkamai išimti iš sumedžiotos vilko patelės gimdą.

Už sumedžiotų vilko mėginių paėmimą iš medžiotojų atsakingas asmuo Renata Špinkytė – Bačkaitienė  telefonas 861554101, el. paštas [email protected]

Sumedžiotų vilkų tyrimų 2019 m. ataskaita. 

Sumedžiotų vilkų tyrimų 2020 m. ataskaita. 

Sumedžiotų vilkų tyrimų 2021 m. ataskaita. 

Sumedžiotų vilkų tyrimų 2022 m. ataskaita.

Gyvulių pjovimo atveų tyrimų 2022 m. ataskaita.

Sumedžiotų vilkų tyrimų 2023 m. ataskaita.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos Medžioklės taisyklių 3 priede nurodytą informaciją elektronine forma.

Pranešimo apie sumedžiotą vilką anketos elektroninė duomenų pildymo forma

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, medžioklės plotų naudotojai privalo vieną kartą per medžioklės sezoną sausio – kovo mėnesiais atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege pagal Medžioklės taisyklių 5 priede nurodytą metodiką. Medžioklės plotų naudotojai atlikdami medžiojamųjų gyvūnų apskaitą turi pildyti apskaitos metodikos 5  priede nustatytos formos apskaitos anketą. Apskaitos metu užpildytos anketos duomenis per 10 dienų būtina perkelti į elektroninę duomenų pildymo formą.

Atkreipiame dėmesį, kad pranešimas apie pradedamą (planuojamą) vykdyti apskaitą, taip kaip ir apskaitos duomenys, pateikiamas užpildant informaciją elektroninėje duomenų pildymo formoje.  

Apskaitos pradžios pranešimo ir apskaitos elektroninė duomenų pildymo forma

Mokomoji medžiaga (vaizdo įrašas), kaip pateikti apskaitos duomenis į elektroninę duomenų pildymo formą.

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės (Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2021-03-31)

Jei iškiltų klausimų kreipkitės tel. 8 659 63415 arba el. paštu [email protected]

Žvėrių apskaitos 2019 m duomenys

Žvėrių apskaitos 2018 m duomenys

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, patvirtinta pranešimų apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą registravimo visus metus instrukcija.

Medžioklės plotų naudotojai privalo, kiti suinteresuoti asmenys gali, ištisus metus rinkti ir teikti informaciją apie jiems žinomus faktus apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą laisvėje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
    
Renkami duomenys skirti populiacijos dydžio, erdvinio paplitimo ir kitų populiacijos parametrų nustatymui, kad būtų priimami pagrįsti sprendimai dėl vilkų populiacijos valdymo.
 
Kiekvienam registruojamam faktui užpildoma atskira elektroninė anketa.
       

Mokomoji medžiaga (vaizdo įrašas), kaip pateikti pranešimo apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą duomenis į elektroninę duomenų registravimo anketą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-13